TE BRANŻE I RYZYKA UBEZPIECZYMY NA PEWNO – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej 01/04-10.01.2020

TE BRANŻE I RYZYKA UBEZPIECZYMY NA PEWNO –

artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej nr 01/ 04-10.01.2021 r.

Zaszły bardzo istotne zmiany w zapotrzebowaniu na polisy ubezpieczeniowe. Pośród firm mikro niektóre działalności zostały po prostu zamknięte, więc de facto całkowicie zrezygnowały z polis OC firmy i ubezpieczenia swojego majątku. Większe, które utrzymały działalność, ubezpieczały tylko to, co uznały za całkowicie niezbędne, czyli podstawową odpowiedzialność cywilną oraz majątek, który jest zabezpieczeniem kredytów.

Najbardziej popularne ubezpieczenie: OC członków zarządu.

Są to głównie polisy odpowiedzialności cywilnej członków zarządu tzw. (D&O), ponieważ to na tych osobach spoczywa ciężar podejmowania codziennych trudnych decyzji w czasach epidemii. Nasiliły się głównie kwestie zwolnień pracowniczych, redukcji etatów, zmniejszania benefitów, czasu pracy czy zabezpieczenia miejsca pracy zgodnego z BHP. Do tego bardzo często trzeba było podjąć decyzje co do profilu działalności firmy i opracowania strategii biznesowych, które w trudnych czasach pandemii określały szanse na przetrwanie firmy.

Link do artykułu:

GU 01/01-10_01_2021