Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

to ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia w wybranych placówkach medycznych. Zapewnia kompleksową opiekę medyczną i nielimitowany dostęp do specjalistów Twoim pracownikom. Przystąpienie do tego ubezpieczenia nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich.

 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – dla kogo?

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne przeznaczone jest dla pracowników firm.
Ubezpieczającym jest pracodawca a ubezpieczonym pracownik. W ramach ubezpieczenia istnieje możliwość ubezpieczenia członków rodziny w ramach programu dla pracowników.

 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – zakres ochrony?

Ubezpieczenie zdrowotne może się składać z kilku opcji:

 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • medycyny pracy,
 • świadczeń ambulatoryjnych,
 • lekarzy specjalistów
 • badań specjalistycznych,
 • hospitalizacji

Forma ubezpieczenia zdrowotnego to przede wszystkim:

 • stabilizacja i przewidywalność kosztów dla pracodawcy, ponieważ poziom składki ustalany jest z góry i nie zależy od liczby wykonanych badań.
 • towarzystwo ubezpieczeniowe wyręcza Pracodawcę w całym procesie organizacji badań i rozliczeń z placówkami medycznymi. A przecież to także wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie pracodawcy, np. przy zatrudnianiu pracowników działów kadr, które musiałyby taki cały proces obsługiwać.
 • Pracownik otrzymuje szeroki zakres badań, więc stan zdrowia pracownika jest dużo lepiej skontrolowany i jest on poddany lepszej opiece
 • obsługi bezgotówkowej i bezpłatnej – placówka rozlicza się już bezpośrednio z towarzystwem za wykonane usługi. Co ważne, dostęp do tych usług medycznych jest zdecydowanie lepszy i szybszy niż to w systemie publicznym
 • element polityki personalnej budującej markę dobrego pracodawcy.

Składka: (obejmująca wszystkich pracowników)
– powiązana z medycyną pracy:

 • stanowi koszty uzyskania przychodu dla pracodawcy,
 • nie stanowi dochodu pracownika.

W Polsce Pracownik przed rozpoczęciem zatrudnienia musi przejść badania medyczne, a po paru latach odbyć je ponownie. W określonych branżach ten obowiązek wiąże się z szeregiem dodatkowych badań dla wielu różnych stanowisk, a to wiąże się z nieobecnościami pracowników. Aby zmniejszyć utrudnienia i skrócić czas badań medycyny pracy, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po pomoc zewnętrznych instytucji w tym towarzystw ubezpieczeniowych.

W przypadku pracowników produkcyjnych zakres jest już bardzo szeroki i ich wykonanie związane jest z długą nieobecnością w pracy. Zgodnie z przepisami pracownik musi wykonać te badania w ramach godzin pracy i z zachowaniem pełnego wynagrodzenia, więc jest to dla pracodawców dodatkowe obciążenie.

Im dłużej trwają badania, tym większa strata finansowa dla pracodawcy.

Pracodawcy coraz częściej decydują się organizować medycynę pracy w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Towarzystwo ubezpieczeń jest w stanie dużo lepiej zorganizować całe badania medycyny pracy. Współpracuje ono bowiem z wieloma placówkami medycznymi i może zorganizować cały proces tak, aby te badania odbyły się możliwie szybko: w jednym dniu, w jednej placówce, w lokalizacji dogodnej dla pracownika.

To skraca nieobecność pracownika w firmie i jednocześnie minimalizuje związaną z tym stratę dla pracodawcy.

 

Foto

 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – dlaczego warto?

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne to najbardziej ceniona korzyść pozapłacowa dla pracownika, jaką możesz zaoferować jako pracodawca. To również krótsza absencja wynikająca z choroby, lepsze samopoczucie pracowników, a tym samym lepsza efektywność ich pracy.