Broker ubezpieczeniowy Łódź

Foto

Bezpieczeństwo w Biznesie Łódź

Rozpoczynając współpracę z potencjalnym klientem analizujemy dotychczas zawarte umowy ubezpieczeniowe. To umożliwia nam identyfikację ewentualnych braków w ubezpieczeniu.

W celu uzyskania ofert od Towarzystw Ubezpieczeniowych na ubezpieczenie skrojone na miarę musimy otrzymać podpisane pełnomocnictwo. Zapytania składane są tylko i wyłącznie do tych Towarzystw Ubezpieczeniowych, których kondycja finansowa pozwala na ich polecenie jako wiarygodnych i wypłacalnych. Wszystkie oferty przedstawiane są klientowi w formie rekomendacji, co pozwala mu otrzymać rzetelną ocenę dotyczącą zakresu i ceny ubezpieczenia.
Mamy doświadczenie w obsłudze ubezpieczeń od majątkowych przez ubezpieczenia grupowe zdrowotne czy pracownicze programy emerytalne (PPE) lub pracownicze plany kapitałowe (PPK).