Kim jestem

 

Foto

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
z tytułem MBA Dominican University w Chicago

Członek Zarządu:
Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. Warszawa

Członek Rady Nadzorczej:
DFR Inwestycyjny sp. z o.o., Wrocław

Lata 1999 – 2004
to okres zdobywania doświadczeń w Towarzystwach Ubezpieczeniowych

Początek mojej kariery zawodowej to praca w Towarzystwach ubezpieczeniowych, w tym TUnŻ Cardif Polska Grupa BNP Paribas – gdzie mogłem realizować wdrożenia ubezpieczeń grupowych m.in. Poczty Polskiej, KGHM. Rozwój w szczeblach towarzystw to stanowiska od Analityka do Z-cy Dyrektora, następnie w STUnŻ Ergo Hestia Z-ca Dyr. Sprzedaży. Kilka lat doświadczenia po stronie korporacyjnej pozwoliło mi doskonale poznać branżę ubezpieczeniową, mechanizmy sprzedażowe oraz zrozumieć potrzeby klientów.

Od 2005 roku działam jako broker ubezpieczeniowy.

Trzynaście lat temu powołałem i zarządzam spółką brokerską. Zajmujemy się zarówno dochodzeniem odszkodowań dla osób indywidualnych, jak i nadzorujemy szkody korporacyjne. Jako brokerzy obsługujemy firmy w zakresie tworzenia programów ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla specjalistycznych branż. Mamy doświadczenie w obsłudze zakładów zarządzających odpadami, zakładów produkcyjnych (jak produkcja świec, systemów PPOŻ, produkcja spożywcza), biur projektowych i inżynierskich, branży budowlanej, szeroko pojętych usług IT.

Z racji, że od dawna współpracuję z przedsiębiorcami w zakresie działań Employer Brandingu, jestem doświadczonym praktykiem przy wdrożeniach min. Pracowniczych Programów Emerytalnych. Doświadczenie to buduję od 2007 roku- dla przykładu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do w PPE przystąpiło ponad 1000 uczestników), jednym z ostatnich dużych wdrożeń jest w 2018 – Abramczyk sp. z o.o. Inne nasze wdrożenia to programy ubezpieczeń grupowych i zdrowotnych w firmach.

Szerokie doświadczenie, zarówno zdobyte w Towarzystwach, jak i po stronie odszkodowawczej sprawia, że jako ekspert branży ubezpieczeniowej mam możliwość opowiadać o niej w radio , prasie (branżowe i ogólnokrajowe tytuły) i TV. W 2018 zaczęliśmy realizować projekt Bezpieczeństwo w Biznesie, gdzie min. prowadzę video bloga o tematyce ubezpieczeń dla firm i przedsiębiorców i szkolę.

Jestem również aktywnym uczestnikiem i panelistą konferencji gospodarczych, o tematyce ubezpieczeniowej oraz specjalistycznych spotkań mających na celu kształtowanie zapisów ustawy o PPK.

W 2018 zostałem również członkiem komitetu inwestycyjnego DFR- naszym celem jest wspieranie start-up oraz MŚP. Nasza wiedza i analityczne podejście do biznesu i środki, które inwestujemy mają wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości regionu Dolnego Śląska.

Poza godzinami pracy natomiast jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz zapalonym golfistą i żeglarzem.