Broker ubezpieczeniowy Warszawa

Foto

Szukasz brokera ubezpieczeniowego w Warszawie?

Jesteśmy profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym działającym na terenie miasta stołecznego Warszawy. Tu znajduje się nasze biuro operacyjne na ul. Powązkowskiej 15. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem oraz kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego. Jesteśmy niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, działającym na zlecenie i w interesie Klienta na zasadzie pełnomocnictwa brokerskiego. Jest ono wymagane, abyśmy mogli w Państwa imieniu złożyć zapytania ofertowe oraz przesłać akceptację wybranej polisy do towarzystwa na potrzebne Państwu ubezpieczenie. Przygotowana przez nas rekomendacja jest rzetelna, a wybrane ubezpieczenie jest skrojone na miarę.

Współpracując z klientami analizujemy dotychczas zawarte polisy i oceniamy czy zakres ich ryzyk jest odpowiednio dobrany. Jeżeli zakres polisy nie jest wystarczający pomagamy w doubezpieczeniu.

Zakres ubezpieczenia w jakim działamy jest szeroki od ubezpieczeń majątkowych przez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, po obowiązkowe OC rolnika. Wspieramy firmy przy wprowadzaniu ubezpieczeń grupowych zdrowotnych, pracowniczych programów emerytalnych (PPE) lub pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

W czym pomoże Ci nasz Broker z Warszawy?
Spejcalizujemy się w:

Grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych
Grupowych ubezpieczeniach na życie
Ubezpieczeniach OC zawodu
Ubezpieczeniach D&O dla członków zarządu
Ubezpieczeniach OC firm i działalności gospodarczych
Ubezpieczeniach zysku firm
Ubezpieczeniach majątku firm

oraz we wdrożeniach pracowniczych planów kapitałowych PPK w Warszawie.