Broker ubezpieczeniowy Poznań

Foto

Bezpieczeństwo w Biznesie Poznań

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych działa jako broker ubezpieczeniowy na terenie stolicy Wielkopolski Poznania. Jako broker po analizie dotychczasowego zakresu ubezpieczeń gwarantujemy ubezpieczenie „skrojone na miarę”, czyli obejmujące ryzyka ubezpieczeniowe związane z branżą, w której działa klient. I tak, aby zacząć działać w imieniu klienta i reprezentować go przed Towarzystwami musimy otrzymać od niego podpisane pełnomocnictwo.
Pomożemy przy wprowazdeniu ubezpieczeń grupowych zdrowotnych czy pracowniczych programów emerytalnych (PPE) lub pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.