Ubezpieczenie majątku

Majątek swojej firmy powinien ubezpieczyć każdy przedsiębiorca. Ubezpieczenie mienia, to prawdopodobnie jedno z najważniejszych ubezpieczeń, o jakich powinien pomyśleć każdy, kto jest właścicielem firmy. Mienie firmy to często jej jedyny majątek i przysłowiowe „być albo nie być”. W przypadku pożaru, zalania, czy kradzieży możesz stracić wszystko, a dodatkowo narażasz się na brak możliwości prowadzenia dalszej działalności zarobkowej.

 

Ubezpieczenie mienia – dla kogo?

Każdy kto prowadzi firmę musi liczyć się ze stratami, które może ponieść. Dlatego warto ubezpieczyć majątek firmy. Ubezpieczenie majątku firmy adresowane jest do przedsiębiorstw różnych branż. Standardowo firmy ubezpieczają swój majątek dbając o środki obrotowe, budynki, części składowe nieruchomości.

 

Ubezpieczenie majątku firmy – zakres ochrony.

Warianty ubezpieczenia mienia przeważnie zakładają trzy opcje:

  • podstawowy
  • rozszerzony
  • all risk(od wszelkich ryzyk)

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno obiekty budowlane, lokale, maszyny, czy środki obrotowe, wartości pieniężne, ale również mienie prywatne pracowników, sprzęt komputerowy, a nawet oprogramowanie.

Jeśli chcesz spać spokojnie, ubezpiecz firmę od:

  • szkód w wyniku zdarzeń losowych
  • kradzieży i włamania
  • szkód elektrycznych

Istnieją sytuacje, gdy ubezpieczenie nie zadziała. Najczęściej do wyłączeń należy celowe wywołanie szkody, ewidentne zaniedbanie, wyłączenie niektórych czynników atmosferycznych, szkód o zbyt niskiej wartości lub powstałych w okresie karencji oraz inne czynniki (na przykład wojna, atak terrorystyczny, i inne).

 

Foto

 

Ubezpieczenie mienia – dlaczego warto?

Prowadzenie działalności gospodarczej, to spore wyzwanie. Musisz myśleć o wszystkim, nawet jeśli zatrudniasz pracowników. Ubezpieczenie majątku firmy ma za zadanie Cię odciążyć. Chroni przed wypadkami losowymi i tymi związanymi z kradzieżą, włamaniem czy nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Skontaktuj się z naszymi agentami w celu pozyskania najlepszej oferty!