Kontakt

Centrala:

Bezpieczeństwo w Biznesie
Krajowe Biuro Obsługi  Roszczeń Ubezpieczeniowych  Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

tel: +48 501 641 077
tel: +48 517 735 518
e-mail: biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl