Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie,

to polisa, która gwarantuje przede wszystkim wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego członków rodziny bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Doskonale sprawdza się w trudnych sytuacjach nie tylko ubezpieczonego, ale również jego bliskich. Pracodawca może sam w pełni finansować składki na ubezpieczenie lub umożliwić ich opłacanie pracownikom za swoim pośrednictwem.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie – dla kogo?

Grupowe ubezpieczeniowe na życie, to ochrona dla Ciebie, Twoich pracowników i Waszych rodzin. Do jego zawarcia jest potrzebna określona grupa osób i dzięki temu jest korzystniejsze finansowo od polis indywidualnych. Ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonym i właścicielem polisy jest pracownik.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie  zakres ochrony.

Przede wszystkim grupowe ubezpieczenie na życie, to kompleksowa ochrona życia i zdrowia, która działa 24 godziny na dobę, zarówno w pracy, jak i w domu, czy na urlopie. Takie ubezpieczenie można poszerzać o umowy dodatkowe: pakiety zdrowotne, wypadkowe, szpitalne, czy rodzinne.

 

Foto

 

Grupowe ubezpieczenie na życie – dlaczego warto?

Dzięki zapewnieniu pracownikom dostępu do grupowej polisy na życie odpowiadasz na ich potrzeby i oczekiwania. Zwiększasz lojalność i motywujesz pracowników poprzez atrakcyjny dodatek do pensji. Składki za ubezpieczenie możesz wliczyć w koszt uzyskania przychodu. Pracodawca, który w pełni opłaca składki na ubezpieczenie grupowe na życie za pracowników, w razie śmierci pracownika, jest zwolniony z obowiązku płacenia jego rodzinie odprawy pośmiertnej.