Ubezpieczenie zysku

Ubezpieczenie utraty zysku firmy

Ważnym dla rozwoju i bieżącego funkcjonowania każdej firmy jest zysk. Co jednak w przypadku kiedy na skutek niespodziewanych zdarzeń losowych firma zostanie go pozbawiona? Taką sytuację można przewidzieć i zminimalizować straty, ubezpieczając zawczasu przewidywane zyski.

Komu rekomendujemy ubezpieczenie zysku?

Ubezpieczenia zysku przedsiębiorstwa tzw. BI są ubezpieczeniami dodatkowymi lub inaczej mówiąc uzupełniającymi do ubezpieczeń majątku przedsiębiorstwa. Ich głównym celem jest ochrona zdefiniowanych rodzajów korzyści ekonomicznych jakie firma planuje uzyskać w związku z użytkowaniem swoich zasobów infrastrukturalnych.
Polisa BI obejmuje ochroną przewidywany zysk brutto z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług. Zabezpiecza środki pieniężne, które firma zarobiłaby, gdyby jej działalność gospodarcza nie została zakłócona lub przerwana na skutek szkody w mieniu firmy.

Przedmiot ubezpieczenia

Aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie ubezpieczenia zysku należy zastosować podział dopasowujący jego oddziaływania do rodzajów ubezpieczeń majątkowych:

  • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ryzyk katastroficznych (pożar, powódź, huragan, wybuch, uderzenie pioruna) budynków, urządzeń, środków produkcji. – tzw. Business interruption BI
  • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ryzyk maszynowych (uszkodzenia maszyn) tzw. machinery loss of profit, MLoP,
  • ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ryzyk budowlano-montażowych tzw. advanced loss of profit, ALoP.

Firmy z grupy MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) najczęściej ubezpieczają mienie takie jak budynki, wyposażenie, środki transportu czy środki obrotowe. Taka polisa zabezpiecza przedsiębiorcę przed skutkami tych najczęstszych zdarzeń losowych i daje mu możliwość odtworzenia posiadanego mienia po zaistniałej szkodzie. Jednak proces likwidacji strat może być czasochłonny, a dłuższy przestój w produkcji czy świadczeniu usług oznacza brak zysków, utratę klientów i reputacji rzetelnego i terminowego dostawcy. To w konsekwencji prowadzi do utraty płynności finansowej oraz braku zamówień, ponieważ w powstałą lukę z pewnością wejdzie niedotknięta katastrofą konkurencja, która nie da się nawet jak już będziemy mieli sprawny zakład przegonić, bo nasz klient przyzwyczai się do nowych dostawców.

Jak obliczyć sumę ubezpieczenia zysku?

W Polsce w ramach prowadzonej rachunkowości finansowej mamy kilka zdefiniowanych zysków finansowych:

• zysk/strata ze sprzedaży,
• zysk/strata z działalności operacyjnej,
• zysk/strata z działalności gospodarczej,
• zysk/strata brutto,
• zysk/strata netto.

Co daje ubezpieczenie od utraty zysku?

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku niejednokrotnie obejmuje także refundację dodatkowych kosztów, do których należą:

• zysk/strata ze sprzedaży,
• koszty związane z korzystaniem z lokali, pomieszczeń zastępczych,
• dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy),
• koszty przeniesienia maszyn i urządzeń do pomieszczeń zastępczych,
• koszt zawiadomienia klientów o zaistniałej sytuacji.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. ubezpieczenia? Skontaktuj się z naszym biurem, doradzimy i znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl