MIKRO FIRMA – MAKRO RYZYKA – artykuł G.Waszkiewicza specjalnie dla GU 6/05 do 12/05/2024


Mikro firma – Makro ryzyka

artykuł G.Waszkiewicza dla GU.


Nawet mikro zlecenie może spowodować makro zdarzenie. Określając sumę ubezpieczenia w polisie odpowiedzialności cywilnej nie powinniśmy sugerować się tylko wartością zleceń czy wysokością obsługiwanych kontraktów przez daną firmę. Kluczem jest co robi dana firma i w jakim środowisku. Z jakimi materiałami ma do czynienia. Gdzie znajdują się zlecenia i co jest wokół nich. Co może się wydarzyć jeżeli wykonawca lub podwykonawca popełnimy błąd przy pracy i jakie mogą być skutki tych działań lub zaniechań.

Z naszej kancelaryjnej praktyki jasno wynika, że najbardziej niedocenianą a jednocześnie coraz bardzie kosztowną w skutkach w razie jej braku, jest polisa OC działalności firmy. A czymże ona jest? W skrócie, odpowiada za pokrycie kosztów związanych z roszczeniami osób trzecich za szkody osobowe lub materialne wyrządzone przez firmę lub jej pracowników podczas wykonywania działalności. Polisa ta jest kluczowym elementem zabezpieczenia dla każdego przedsiębiorstwa. Oto kilka podstawowych cech tej polisy nie w żargonie branżowym a „po ludzku”:

· Pokrycie obejmuje koszty związane z odszkodowaniami, kosztami sądowymi oraz kosztami obrony przed roszczeniami.

· Polisa może obejmować różnorodne sytuacje, takie jak wypadki w miejscu pracy, szkody wyrządzone przez produkty firmy, szkody spowodowane przez działalność reklamową lub marketingową, oraz wiele innych.

· Polisa ma określony limit odpowiedzialności, który stanowi maksymalną kwotę, jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku roszczenia. Firmy powinny wybrać odpowiedni limit, uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności oraz potencjalne ryzyko.

· Polisa może zawierać również wyłączenia, czyli sytuacje, które nie są objęte ochroną, na przykład szkody spowodowane umyślnie lub wynikające z nielegalnych działań firmy.

Ubezpieczyciele często oferują dodatkowe opcje rozszerzenia polisy, takie jak ochrona przed roszczeniami związanych z cyberbezpieczeństwem lub ochrona przed roszczeniami pracowniczymi.

Jednak niestety na koszt polisy OC firmy, który zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, wielkość firmy, wysokość przychodów, historia roszczeń, jednym z najważniejszych czynników jest wybrany limit odpowiedzialności, czyli suma ubezpieczenia. I tu wiele firm próbuje zaoszczędzić. Z jednej strony trzeba do tego wyzwania podejść racjonalnie aby nie przesadzić. Tu właśnie rola doświadczonego brokera, który na co dzień zajmuje się szkodami ma kluczowe znaczenie. Bowiem tylko wiedza o możliwych zagrożeniach może w rozmowie z klientem określić scalę potencjalnych szkód.

GU_6/05-12/05_2024
Link do artykułu