CZYM RÓŻNI SIĘ D&O OD OC FIRM – artykuł G.Waszkiewicza specjalnie dla GU 20/11 do 26/11/2023


Czym różni się D&O od OC firm.

artykuł G.Waszkiewicza dla GU.


Coraz częściej zgłaszają się do nas nowi klienci z prośbą o zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej swojej firmy. I jak na początku aktywa nowo powstałych spółek nie są duże to tzw. „funderzy”, którzy najczęściej zostają członkami zarządów obawiają się wielu potencjalnych ryzyk cywilnych. Najpierw, że ich nowa firma wyrządzi komuś szkodę a potem, że przecież jako zarząd, podejmujący osobiście wiele decyzji operacyjnych, odpowiadają mimo wszystko swoim majątkiem i nie chcą go stracić w wyniku jakiś błędów czy zaniedbań. Właśnie tą problematyką zajmę się w poniższej publikacji.

Motywacja – OC firmy czy D&O.

Najpierw zastanówmy się, na czym polega różnica pomiędzy polisą OC działalności firmy a polisą OC jej zarządu tzw. (D&O). Zarządzający firmami poszukując polis odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonych przez siebie firm chcieliby wiedzieć co właściwie ochronią? Majątek firmy czy majątek poszczególnych członów czy tylko Prezesa. Właśnie takie pytanie pozwala zrozumieć różnicę. Co do zasady polisa OC firmy ma zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich w związku z prowadzoną przez nie działalnością i posiadanym mieniem. Bardzo często zdarza się, że posiadanie polisy Odpowiedzialności Cywilnej to obowiązek wynikający z przepisów prawa dla zdefiniowanych zawodów, dla innych absolutny wymóg zapisów kontraktowych a dla jeszcze innych zwyczajna przezorność wynikająca z doświadczeń życiowych….

Podsumowując OC działalności firmy i D&O to dwa komplementarne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które łącznie zabezpieczają odpowiednio majątek firmy i majątek prywatny osób zarządzających. Nie ma zatem pytania czy to czy to lub zamiast. Oba są ważne. Pamiętać należy również o ubezpieczeniu spółek zależnych, które można zawrzeć w polisach głównych. Nie zawsze te klauzule są w standardzie. Natomiast zawsze jak są, jak w przypadku głównego Ubezpieczającego, ubezpieczyciel chce znać ich działalność, przychody, sumę bilansową i skalę zatrudnienia.

GU_20/11-26/11_2023
Link do artykułu