ZARZADZANIE RYZYKIEM ZA POMOCA C-D-C.- artykuł G.Waszkiewicza specjalnie dla GU 12/02 do 18/02/2024


Zarzadzanie ryzykiem za pomocą C-D-C.

artykuł G.Waszkiewicza dla GU.


I. Cyber-ubezpieczenia.

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii, cyber zagrożenia stają się coraz bardziej złożone, stawiając przed firmami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony swoich danych. W odpowiedzi na to, ubezpieczyciele korporacyjni skupiają się na rozwijaniu polis cyber-ubezpieczeniowych, które stają się kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem w roku 2024.

· Nastawienie na Profilaktykę:

Widzimy silny trend u ubezpieczycieli korporacyjnych, którzy aktywnie wspierają swoich klientów w zakresie profilaktyki cyberzagrożeń. Polisy obejmują nie tylko ochronę finansową, ale także środki wspierające w zakresie bezpieczeństwa IT, audytów bezpieczeństwa oraz szkoleń dla personelu.

· Ubezpieczenia na Ransomware:

Wzrost ataków ransomware skłania ubezpieczycieli do rozwijania specjalistycznych polis, obejmujących zarówno odszkodowania finansowe, jak i usługi pomocowe w odbudowie systemów i sprzętu. Firmy starają się ograniczyć ryzyko utraty danych oraz czasu przestoju operacyjnego.

· Współpraca z Ekspertami Cyberbezpieczeństwa:

Ubezpieczyciele coraz częściej nawiązują współpracę z firmami specjalizującymi się w cyberbezpieczeństwie, aby dostarczyć klientom kompleksowe rozwiązania. To partnerstwo opartej m. in. na informatyce śledczej (computer forensics to gałąź informatyki specjalizująca się w poszukiwaniu, zabezpieczaniu oraz przekazywaniu elektronicznych dowodów przestępstwa), pozwala na świadczenie usług monitorowania, reagowania na incydenty oraz doradztwa w zakresie bezpieczeństwa IT.

· Świadomość Klienta:

Klienci korporacyjni stają się coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. To skłania ich do aktywnego poszukiwania ubezpieczeń, które nie tylko ochronią ich przed finansowymi skutkami ataku, ale również pomogą w zapobieganiu incydentom.

II. OC zarządu.

Ubezpieczenia D&O, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności zarządu, utrzymują się jako stały trend na rynku ubezpieczeń korporacyjnych również i  tym roku. Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe skłania firmy do świadomego zarządzania ryzykiem związanym z decyzjami kadry zarządzającej. W tym przypadku najczęściej trzeba tłumaczyć zarządom, że nie chodzi o ubezpieczenie konkretnego człowieka czy kilku osób a raczej o funkcje które oni pełnią w firmie. W tym kontekście ubezpieczenia D&O stają się nie tylko ważnym narzędziem ochrony, ale także kluczowym elementem strategii biznesowej.

· Ryzyka związane z decyzjami zarządu:

W dzisiejszym świecie, gdzie zmiany regulacyjne, postępująca globalizacja i szybki rozwój technologii stawiają przed firmami liczne wyzwania, członkowie zarządu są narażeni na rosnące ryzyko związane z ich decyzjami. Ubezpieczenia D&O zapewniają ochronę finansową w przypadku roszczeń związanych z nieprawidłowym zarządzaniem, nadużyciami czy zaniedbaniami.

· Rola ubezpieczeń D&O w strategii zarządzania ryzykiem:

Firmy, zdając sobie sprawę z rosnącego znaczenia odpowiedzialności zarządu, coraz częściej włączają ubezpieczenia D&O do swojej strategii zarządzania ryzykiem. To nie tylko zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami, ale również sygnał dla inwestorów i interesariuszy, że firma dba o uczciwe i skuteczne zarządzanie.

· Personalizacja polis D&O:

W miarę jak ryzyko związane z zarządzaniem ewoluuje, ubezpieczyciele oferują coraz bardziej zindywidualizowane polisy D&O. To pozwala firmom dostosować swoje zabezpieczenie do specyfiki branży, skali działalności oraz unikalnych wyzwań, z jakimi muszą się zmagać.

· Wzrost kosztów roszczeń a znaczenie ubezpieczeń D&O:

Wzrost kosztów roszczeń związanych z działalnością zarządu sprawia, że firmy zwracają szczególną uwagę na ubezpieczenia D&O. Ochrona finansowa staje się kluczowym elementem stabilności finansowej, a skomplikowane środowisko prawne wymaga, by firmy były gotowe na wszelkie ewentualności.

GU_12/02-18/02_2024
Link do artykułu