LIKWIDACJA SZKÓD OKIEM BROKERA – artykuł G.Waszkiewicza specjalnie dla GU 8/04 do 14/04/2024


Likwidacja szkód okiem brokera.

artykuł G.Waszkiewicza dla GU.


Lepiej szybciej niż później.

Jako profesjonalny broker ubezpieczeniowy, zdecydowanie polecam zgłaszanie szkód ubezpieczeniowych jak najszybciej po ich wystąpieniu. Dlaczego? Oto kilka kluczowych powodów:

· Zachowanie dokładności i szybszej reakcji: Im szybciej zgłosisz szkodę, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziesz pamiętał wszystkie szczegóły zdarzenia. Świeża pamięć pozwala uniknąć pominięcia istotnych informacji, co może mieć wpływ na ocenę i wypłatę odszkodowania. Wielu ubezpieczycieli ma określone terminy na zgłoszenie szkody. Szybkie zgłoszenie pozwala im szybciej podjąć działania w celu zbadania i rozpatrzenia roszczenia, co przyspiesza cały proces likwidacji szkody.

· Ochrona dowodów i unikanie komplikacji: Niezależnie od rodzaju szkody, zachowanie dowodów i dokumentacji jest kluczowe dla udowodnienia roszczenia. Im dłużej czekasz z zgłoszeniem, tym większe ryzyko utraty lub zniszczenia niezbędnych dowodów. Opóźnienie zgłoszenia szkody może prowadzić do powstawania dodatkowych problemów, takich jak trudności w ustaleniu przyczyny szkody lub zakwestionowanie związku pomiędzy zdarzeniem a stratą.

Dlaczego być nieugiętym w sprawie.

Wspierając klienta przy likwidacji szkód często stajemy w obliczu sytuacji, w których klientom zależy na szybkim i łagodnym rozwiązaniu ich roszczeń ubezpieczeniowych. Jednakże, istnieją przypadki, w których warto być nieugiętym w dążeniu do ustalenia pełnej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych powodów, dla których warto podjąć tę postawę.

· Ochrona Interesów Klienta: Naszym głównym celem jako brokerów ubezpieczeniowych jest zapewnienie ochrony interesów klienta. Bycie nieugiętym w dążeniu do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zapewnia, że klient otrzyma pełne odszkodowanie lub świadczenie, na które ma prawo zgodnie z warunkami polisy. Pozwala to uniknąć niesprawiedliwego traktowania klienta przez ubezpieczyciela.

· Zachowanie Branży: Dążenie do sprawiedliwego rozwiązania roszczeń ubezpieczeniowych sprzyja utrzymaniu integralności branży ubezpieczeniowej. Bycie nieugiętym w ustalaniu odpowiedzialności ubezpieczyciela przeciwdziała nieuczciwym praktykom i podnosi standardy działania w całej branży.

· Zwiększenie Zaufania Klientów: Klienci oczekują, że ich broker ubezpieczeniowy będzie działał w ich najlepszym interesie i będzie bronił ich praw. Bycie nieugiętym w sprawie ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela pokazuje klientom, że ich interesy są priorytetem, co z kolei buduje zaufanie i lojalność wobec naszych usług.

· Zapobieganie Przyszłym Konfliktom: Wycofanie się z walki o ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela może stworzyć precedens i otworzyć drogę do podobnych sytuacji w przyszłości. Bycie nieugiętym w takich przypadkach pomaga zapobiec powtórnym konfliktom i chroni interesy klientów na dłuższą metę.

· Podniesienie Standardów Ubezpieczeniowych: Konsekwentne dążenie do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela może przyczynić się do podniesienia standardów branży ubezpieczeniowej jako całości. Poprzez wyznaczanie wyższych standardów postępowania, pomagamy kształtować pozytywny obraz branży i budujemy zaufanie klientów.

Argumentacja, Komisje, rzeczoznawcy, orzecznictwo.

Likwidacja szkód to proces, który często wymaga precyzyjnych działań i właściwego argumentowania. W świecie ubezpieczeń, skuteczna likwidacja szkód nie polega tylko na zgłoszeniu roszczenia i oczekiwaniu na wypłatę. W rzeczywistości, kluczową rolę odgrywają właściwe argumenty, powoływanie komisji oraz rzeczoznawców, a także korzystanie z odpowiedniego orzecznictwa sądowego.

· Argumentacja to klucz do skutecznej likwidacji. Właściwie sformułowane argumenty mogą pomóc w przekonaniu ubezpieczyciela do akceptacji roszczenia lub ustalenia odpowiedniej wysokości odszkodowania. Kluczowe jest przedstawienie faktów i dowodów w sposób klarowny i przekonujący, uwzględniając wszystkie istotne aspekty zdarzenia.

· Rola komisji i rzeczoznawców. W przypadkach spornych lub skomplikowanych, powołanie komisji lub skorzystanie z usług rzeczoznawców może być niezbędne. Komisja, składająca się z ekspertów z różnych dziedzin, może pomóc w ustaleniu przyczyn szkody oraz oszacowaniu jej wartości. Rzeczoznawcy natomiast posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w swoich dziedzinach, co umożliwia im dokładne zbadanie i ocenę szkody.

· Wykorzystanie orzecznictwa sądowego. Analiza precedensów i decyzji sądowych pozwala na lepsze zrozumienie interpretacji prawa oraz ustalenie potencjalnych zasad i wytycznych dotyczących podobnych przypadków. Wykorzystanie orzecznictwa może umocnić argumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Kiedy sąd staje się ostatnią deską ratunku.

W procesie likwidacji szkód, często zdarza się, że pomimo wszelkich starań i negocjacji, nie udaje się osiągnąć porozumienia z ubezpieczycielem. W takich sytuacjach, skierowanie sprawy do sądu może stać się nieuniknionym krokiem. Jednak warto pamiętać, że nawet wobec konieczności sądowej batalii, istnieje ścieżka, która może przynieść korzyści zarówno klientowi, jak i ubezpieczycielowi – mowa o ugodzie sądowej.

GU_8/04-14/04_2024
Link do artykułu