NOWY WYMIAR PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW UBEZPIECZENIOWYCH – komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.


Nowy wymiar pracowniczych programów ubezpieczeniowych – komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.-

Komentarz Grzegorz Waszkiewicza dla My Company.

Poczucie bezpieczeństwa zapewniają programy ubezpieczeniowe, z których pracownik ma naprawdę szansę skorzystać. Coraz częściej już nawet dla niedużych firm kilku osobowych, przygotowujemy łączone oferty, opierając je na prywatnej opiece zdrowotnej i ubezpieczeniu na życie. Część życiowa zawiera cały zestaw różnych świadczeń związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków, pobytem w szpitalu, zawałem, poważnym zachorowaniem aż po śmierć osoby z najbliższej rodziny. Jednak to element ochrony zdrowia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem i stanowi priorytet w procesie ofertowania i wyboru, ponieważ wcześniej czy później każdy choruje, zatem z pewnością skorzysta z takiego ubezpieczenia.

Takie łączone programy mają zawsze opcje rozszerzone o pakiety rodzinne. Dostęp w danej firmie do pakietów rodzinnych ma każdy zatrudniony jednak szczególnie korzystne są one dla wielodzietnych rodzin, dla których priorytetem jest jednocześnie szybki dostęp do specjalisty na terenie całego kraju oraz specjalistyczna diagnostyka, bez której żaden lekarz nie postawi wiarygodnej diagnozy.

MyCompany_08_2021
Link do artykułu