ZIELONA REWOLUCJA – JAK UBEZPIECZYĆ FARMY FOTOWOLTAICZNE? – komentuje G.Waszkiewicz w sierpniowym wydaniu „My Company” Polska

ZIELONA REWOLUCJA – JAK UBEZPIECZYĆ FARMY FOTOWOLTAICZNE?

Komentuje Grzegorz Waszkiewicz w sierpniowym wydaniu My Company Polska

Zdobyć finansowanie to jedno a zabezpieczyć ryzyka ubezpieczeniem aby biznes zawsze działał to drugie. Co należy ująć w biznesplanie na farmę solarną. Z mojego doświadczenia inwestorzy farm fotowoltaicznych już na etapie planowania powinni skorzystać z usług Brokera. Każdy biznes należy uodpornić na nagłe i niespodziewane zdarzenia tym bardziej, że można je ubezpieczyć a koszty z tym związane z definicji uwzględnić w biznesplanie inwestycji. Przedmiotem ubezpieczenia jest cała (farma) elektrownia fotowoltaiczna składająca się z paneli wraz konstrukcją wsporczą, całym niezbędnym oprzyrządowaniem, następnie ogrodzenie i ewentualny monitoring. Zalecany zakres ochrony w polisie powinien opierać się na tzw. „All Risks” czyli od wszystkich ryzyk z jasno zdefiniowanymi wyłączeniami. Obejmować powinien: 1. Wszystkie szkody materialne wraz z kosztami naprawy (spowodowane dla przykładu.: gradobiciem, ulewami, podtopieniami, wyładowaniami atmosferycznymi). 2. Ubezpieczenie utraty zysków związanej z przestojem w pracy uszkodzonego sprzętu oraz 3. Ubezpieczenie gwarancji wydajności, które to gwarantuje klientowi uzyskanie odszkodowania za braki w produkcji energii elektrycznej na zakładanym poziomie, ze względu na określone czynniki pogodowe.

MyCompany_08_2020
Link do artykułu