UBEZPIECZENIE OD CYBER ZAGROŻEŃ.- komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.


Ubezpieczenie od cyber zagrożeń.

Komentarz Grzegorz Waszkiewicza dla My Company.

Czy firma może zabezpieczyć się przed atakiem cyber przestępców? Niestety, nie sposób uniknąć ataku ale można zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami takiego zdarzenia. Wraz ze wzrostem pracy zdalnej wzrasta dodatkowo prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez pracowników oraz niespodziewanych awarii technicznych. Utrata danych czy odpowiedzialność za ich nieuprawnione wykorzystanie, czyli naruszenie standardów bezpieczeństwa prywatności czy przechowywania danych, będzie wiązać się zawsze z poważnymi stratami finansowymi wynikającymi np. z konieczności zapłaty odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych i kar na rzecz organów nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Podstawowym zadaniem polisy od cyberataków jest ochrona na wypadek przerwy w prowadzeniu działalności spowodowanej awarią systemu komputerowego firmy. Ubezpieczyciel pokrywa koszty odzyskania utraconych danych elektronicznych, zakupu nowego czy usunięcia złośliwego oprogramowania. Firma ubezpieczeniowa wypłaca odpowiednie środki, gdy cyberprzestępca przeprowadzi atak komputerowy na serwery i zablokuje dostęp do danych, wskutek czego nastąpi wstrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w ramach polis nie tylko zwrot poniesionych kosztów przywrócenia danych czy kosztów porady prawnej, ale również finansowanie tzw. informatyki śledczej. Pokrywają koszty związane ze wsparciem w komunikacji kryzysowej oraz zewnętrznego doradztwa IT. Ubezpieczyciele oferują również zwrot kosztów związanych z usługami public relations mającymi na celu przywrócenie dobrego imienia organizacji po ataku.

MyCompany_12_2021
Link do artykułu