OC ZAWODOWE I D&O – DLA ZARZĄDZAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIAMI – artykuł Grzegorza Dordy w czerwcowym wydaniu Gazety MŚP


Artykuł Grzegorza Dordy na łamach czerwcowego wydania Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zarządca nieruchomości wykonuje zadania powierzone mu przez jej właściciela. Podejmuje decyzje związane z zarządzaniem, jak i prowadzeniem gospodarki nieruchomością. Z uwagi na wykonywane zadania, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Szczegóły dotyczące obowiązków zarządcy znajdują się w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Z artykułu 184 ustawy wynika, że zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. W dalszej części tekstu ustawodawca uszczegóławia, że zarządzanie obejmuje m.in właściwą gospodarkę energetyczną, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie jej w niepogorszonym stanie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Czy ustawa przewiduje wszystkie obowiązki zarządcy?

GazetaMSP_06_2020
Link do artykułu