JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO FIRMY PRZY PONOWNYM ROZRUCHU – artykuł Beaty Pałaszewskiej w lipcowym wydaniu Gazety MŚP


Artykuł Beaty Pałaszewskiej na łamach lipcowego wydania Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

 

W związku z trwającym procesem odmrażania gospodarki coraz więcej przedsiębiorstw wznawia lub w najbliższym czasie planuje wznowić swoją działalność. Ponowny rozruch firmy generuje jednak dodatkowe ryzyka wystąpienia szkód.

Do szkód takich możemy zaliczyć przede wszystkim awarie maszyn i urządzeń czy wzrost wypadkowości podczas pracy. Po okresie przestoju stan budynków, instalacji oraz maszyn i urządzeń jest niewiadomy i może się znacznie różnić od stanu, w jakim pozostawialiśmy je w momencie wstrzymania działalności.

GazetaMSP_07_2020
Link do artykułu