JAK PRZYGOTOWAĆ MŚP DO PPK – OSTATNIA PROSTA – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej 34/24-30.08.2020 r.

JAK PRZYGOTOWAĆ MŚP DO PPK – OSTATNIA PROSTA – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej       nr 34  24-30.08.2020 r.

Druga i trzecia tura wdrożeń PPK zostały połączone. Efekt jest taki, że właśnie teraz blisko 80 tys. firm zatrudniających co najmniej 20 osób musi się tym zająć. I jeżeli właścicielom czy zarządowi wydaje się, że wszyscy złożą deklarację rezygnacji to i tak muszą wdrożyć PPK. To właśnie sektor MŚP, który jest głównie obsługiwany przez Brokerów i Agentów będzie zaangażowany, wiec naturalne wydaje się, że to oni są pierwszą linią do konsultacji mając doświadczenie po wdrożeniach np. grupowych ubezpieczeń i znając klienta.

Ostatni termin na podpisanie umowy o zarządzanie z instytucją finansową PPK to 27 października. Jednak jej podpisanie nie budzi od razu konsekwencji budżetowych dla przedsiębiorstwa. Zatem można ją podpisać wcześniej, choćby w sierpniu czy wrześniu. Konieczność odprowadzania wpłat przez firmę, tzn. łącznie:

  • 1,5% od wynagrodzenia brutto pracownika płaci Pracodawca ze swojej strony a
  • 2% od wynagrodzenia brutto jest odciągane z pensji pracownika.

pojawia się dopiero po podpisaniu umowy o prowadzenie. Ostateczny termin na jej podpisanie to 10 listopada br.  Pierwszy przelew do wybranej instytucji finansowej może nastąpić dopiero  między 1 a 15 grudnia 2020. Nie warto unikać rozmów czy dyskusji o PPK. Cały proces można przecież kontrolować. Najważniejsza jest komunikacja z Pracownikami, w ramach której przedstawić można zasady programu. Najważniejsze z nich to:

  • Współfinansowanie przez pracodawcę i państwo,
  • Prywatna własność i dziedziczenie zgromadzonych środków,
  • Możliwość rezygnacji i przystąpienia do programu w dowolnym momencie,
  • Korzyści podatkowe dla Pracodawcy i Pracownika.

 

GU 34/10 24-30_08_2020
Link do artykułu