ZAWODOWE POLISY OC DLA BRANŻY IT- komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.


Zawodowe polisy OC dla branży IT.

Komentarz Grzegorz Waszkiewicza dla My Company.

Nie ma dziś firmy bez systemów IT. Nie każdą firmę stać na wewnętrzny specjalistów a przecież problemy i zarządzanie w tym obszarze są stałym zagadnieniem w firmie. Trzeba zatem posiłkować się zewnętrznym wsparciem. Przy tej decyzji elementem determinującym wybór oprócz ceny jest wiarygodność dostawcy i fakt posiadania przez niego odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej. Zwykle OC firmy już nie wystarczy, zawierają po prostu zbyt dużo wyłączeń. Niezbędne jest ubezpieczenie zawodowych ryzyk firmy z sektora IT. Takie polisy już dziś dają ochronę na całym świecie, łącznie z USA i Kanadą. Głównie dzięki międzynarodowym standardom ochrony. Są dedykowane dla indywidualnych kontraktorów (developerów IT) lub całych firm IT, spełniając wymogi zapisów kontraktowych nawet najbardziej wymagających międzynarodowych klientów. Takie polisy sfinansują oprócz strat własnych i roszczeń osób trzecich również kary nałożone przez regulatorów oraz pokryją czyste straty finansowe poszkodowanych jako następstwa negatywnych zdarzeń cyber lub błędów czy zaniechań w obszarze IT. Szczególnie warto zwrócić uwagę, że tylko zawodowe OC IT zabezpieczy…………….

MyCompany_03_2022
Link do artykułu