UBEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORSTW OD ATAKÓW CYBERNETYCZNYCH – artykuł Beaty Pałaszewskiej w listopadowym wydaniu miesięcznika „Gazeta MŚP”

Artykuł Beaty Pałaszewskiej w listopadowym wydaniu miesięcznika „Gazeta MŚP”

Z reguły wszystkie przedsiębiorstwa mające do czynienia z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych czy płatnościami online powinny uwzględnić w swojej działalności wciąż rosnące ryzyko cyberataku ze strony przestępców. Dodatkowo w obecnych czasach nie tylko duże przedsiębiorstwa narażone są na wystąpienie incydentu cybernetycznego. Coraz częściej małe i średnie przedsiębiorstwa padają celem takich ataków. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, iż wiele firm z sektora MŚP nie ma świadomości, że jest narażona na takie ryzyko i nie zabezpiecza się przed nim. Impulsów mogących wywołać zdarzenie cyber jest kilka. Firma może paść celem ataku hakerskiego prowadzącego w efekcie do usunięcia, pobrania, zgromadzenia, zmiany, zniszczenia, zmodyfikowania danych i informacji.

GazetaMSP_11_2020
Link do artykułu