UBEZPIECZENIA DLA FIRM Z EKSPANSJĄ ZAGRANICZNĄ – komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.


Ubezpieczenia dla firm z ekspansją zagraniczną.

Komentarz Grzegorz Waszkiewicza dla My Company.

Stając się międzynarodową firmą, możemy zezwolić swoim zagranicznym oddziałom na samodzielne, lokalne zawieranie umów ubezpieczeniowych. Oddziały zagraniczne firm muszą stosować się do przepisów obowiązujących w państwie, w którym prowadzą działalność. Zawieranie umów z lokalnymi ubezpieczycielami to pewność, że firma spełnia lokalne wymogi dotyczące polis i stosuje się do lokalnych przepisów. Kolejną zaletą zawierania umów ubezpieczeniowych na rynkach lokalnych jest to, że firmy mogą potrzebować – ze względu na umowy ze swoimi klientami – polisy wystawionej przez ubezpieczyciela posiadającego lokalną licencję.
Są jednak i wady. Jeżeli wszystkie polisy wystawiane są oddziałom zagranicznym na ich rynkach lokalnych, może powstać duże zamieszanie – różne polisy, różne warunki, różni ubezpieczyciele, różne okresy. Taka firma ma niewielką kontrolę nad warunkami zawieranych umów ubezpieczeniowych, a globalne monitorowanie roszczeń i płatności składek staje się utrudnione.
Innym rozwiązaniem są Programy Międzynarodowe, dzięki Umowie „Master” dyrektor finansowy grupy wie dokładnie, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostępny jest w poszczególnych państwach. Umożliwia to zachowanie jednolitej ochrony w całej firmie na poszczególnych ryzykach. Wystawianie polis przebiega sprawniej, a daty odnowienia są ujednolicone, co ułatwia zarządzanie umowami i monitorowanie składek.

MyCompany_10_2021
Link do artykułu