PPK w praktyce – dla kogo i po co ?

PPK w praktyce

Faktycznie czas na wdrożenie PPE dla podmiotów powyżej 250 pracowników w praktyce się już skończył. Pracodawcy szykujcie się na wdrożenie PPK. Podmioty mniejsze mają czas na PPE do końca 2019 roku. PPK, w zależności od tego ilu pracowników zatrudniasz, dotyczyć będzie wszystkich pracodawców w naszym kraju, tylko terminy obligatoryjnego przystąpienia będą różne. Zachęcam tu do lektury mojego artykułu, wydanego na łamach Gazety MŚP Link

Zacznijmy od konkretów, PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, które są formą dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania i w założeniu mają stanowić dodatkową formę oszczędności do wykorzystania przez pracowników po 60-tym roku życia. Jeśli zatrudniasz pracowników lub jesteś pracownikiem to powinieneś poznać kilka podstawowych faktów o PPK.

Do planów kapitałowych automatycznie mają przystąpić osoby zatrudnione, w wieku 19-55, a co z tym związane, powinny też podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentownemu. PPK to działanie włączające pracodawców do odpowiedzialności społecznej, ponieważ zobowiązuje ich do wpłacania co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto na rachunek każdego pracownika uczestniczącego w PPK. System automatycznego włączenia do PPK ma na celu zwiększenie ilości uczestników PPK, zakładając iż podjęcie działania i wypisanie się z PPK będzie zbyt pracochłonną perspektywą. Pracownicy w wieku powyżej 55 roku życia sami mogą zadecydować o swoim przystąpieniu do programu. Po porozumieniu pracodawcy oraz organizacji związkowej, pracodawcy zapisują pracowników do PPK w wybranej instytucji finansowej.

Na comiesięczny WKŁAD NA RACHUNEK pracownika do PPK składać się będą:

1.  zasilenia obligatoryjne- od pracowników 2% (lub niższe, ale nie mniejsze niż 0,5% wynagrodzenia osób otrzymujących 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę), a od pracodawców 1,5% (naliczane od wysokości wynagrodzenia pracownika brutto)
2. wpłata powitalna i dopłaty roczne ze środków Funduszu Pracy (w konkretnej wysokości- nie wynikającej z dochodów pracownika).

CELEM PPK jest zwiększenie zabezpieczenia finansowego Polaków, poprzez pomnożenie prywatnych oszczędności emerytalnych pracowników. Zgromadzone na PPK pieniądze będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, czyli fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika. W związku z tym PPK ma zwiększyć prędkość inwestycji oraz wzrostu gospodarczego, co przynieść ma korzyści pracownikom jak i pracodawcom.

WYBÓR PPK należy do pracodawcy w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, która działa w danym zakładzie pracy lub z reprezentacją odpowiednio wyłonionych osób z pośród zatrudnionych. Na podstawie zebranych ofert razem zadecydują, która instytucja finansowa utworzy indywidualne rachunki oszczędnościowe dla pracowników. Wtedy pracodawca podpisuje umowę o przystąpienie do PPK i o prowadzenie PPK przez określoną instytucję. Po procesie rejestracji pracodawcy i uczestników, rozpoczynają się wpłaty na konta indywidualne przypisane do pracowników.

ŚWIADCZENIA USŁUGI PPK objęte jest określonymi wymogami, które musi spełniać usługodawca, a są to:

  • określony kapitał zakładowy
  • posiadanie w ofercie funduszy zdefiniowanej daty
  • doświadczenie w zakresie inwestycji.

Bazą zatwierdzonych produktów PPK jest oficjalna strona, na której znajduje się pełen rejestr ewidencji PPK:
https://www.mojeppk.pl/

ZAKOŃCZENIE PPK: Fundusze zgromadzone przez uczestników będą powiększały się do 60 roku życia, kiedy to ich właściciel przejdzie na emeryturę i będzie mógł zacząć z nich korzystać. Wtedy będzie też możliwe wypłacenie 25% środków jednorazowo bez konieczności płacenia podatku, natomiast pozostałe 75% sumy oszczędności (również zwolnione od podatku) będzie wypłacane w ratach przez 10 lat, a ewentualnie wypłacenie jednorazowo będzie się wiązało się z koniecznością opłaty podatku. Ustawodawca przewiduje również wcześniejsze wypłaty z PPK pod warunkiem zwrotu dopłat zebranych od Funduszu Pracy w czasie uczestnictwa w PPK. Możliwa również będzie wypłata transferowa na polisę w zakładzie ubezpieczeń lub rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej.

Oszczędności pracownika zebrane podczas uczestnictwa w PPK są wyłącznie jego prywatną własnością, dlatego w razie potrzeby istnieje możliwość wypłacenia środków bądź ich dziedziczenia. O szczegółach wypłat transferowych i przypadku zmiany pracy przez pracownika w kolejnym artykule.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl