Wdrażać PPE, czy czekać na PPK

 

Z dniem 1 stycznia 2019 wejdzie w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. W pierwszej kolejności obejmie ona firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. W tę liczbę wchodzą nie tylko umowy o pracę ale i umowy zlecenia.

 

Firmy będą miały terminowy obowiązek wdrożenia PPK według liczby zatrudnienia. I tak dla podmiotów zatrudniających, które:
– zatrudniają co najmniej 250osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. – od dnia 1 lipca 2019 r.
– zatrudniają co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.
– zatrudniają co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.
– pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Czym będą Pracownicze Plany Kapitałowe?

W głównej mierze staną się systemowym uzupełnieniem zabezpieczenia emerytalnego pracowników w Polsce. Poprzez wielokanałowe finansowanie oparte na wkładzie Pracownika, Pracodawcy i Państwa koszty tworzenia przyszłych dodatkowych świadczeń zostaną rozłożone sprawiając, że za każdą zaoszczędzoną złotówkę z kieszeni pracownika, skarb państwa z pracodawcą dodadzą drugą.

Link do całego artykułu strona 66-67 https://biznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_12_2018.pdf