PO CO FIRMIE OC – komentarz Grzegorza Waszkiewicza dla kwietniowego wydania „My Company” Polska


PO CO FIRMIE OC –

komentarz Grzegorza Waszkiewicza dla kwietniowego wydania „My Company” Polska

Dla niektórych firm ubezpieczenie OC to obowiązek wynikający z przepisów prawa, dla innych wymóg klienta zapisany w umowie. Moim zdaniem, dla każdej powinna być to praktyczna konieczność zabezpieczenia się przed bankructwem na wypadek popełnienia jakiegoś błędu lub zaniechania.

Wzrost świadomości odszkodowawczej powoduje wszechobecne oczekiwanie, że jak ktoś coś komuś zrobi, zaniecha, lub zwyczajnie się pomyli, to tylko przepraszam nie wystarczy. Poszkodowana firma czy osoba żąda odpowiedniego odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów lub zadośćuczynienia. Oczywiście, każde z tych wymienionych pojęć stosuje się odpowiednio i wynikają one z KC oraz warunków ubezpieczenia. Jednak dla poszkodowanego, czyli beneficjenta ostatecznie liczy się pieniądz a dla podmiotu, do którego skierowane było roszczenie, bezpieczeństwo finansowe i zniknięcie wizji bankructwa.

Ostatnio dużą popularnością cieszą się dobrowolne polisy zawodowe PI (Professional Indemnity) dla firm IT, doradczych i konsultingowych. W tym przypadku najważniejszą sprawą po stronie Brokera jest dokładna identyfikacja czynności zawodowych klienta i wskazanie ich w polisie bo w odróżnieniu od polis obowiązkowych nie wszystkie są opisane w OWU lub rozporządzeniach.

Co do zasady polisa OC ma zabezpieczyć  przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich. Szkodą jest też nierzadko konkretna starta finansowa u poszkodowanego. Określana jest ona najczęściej w OWU jako czysta strata finansowa.

Niestety, panuje przeświadczenie, że zwykła polisa OC wystarczy. Niestety nie. Oto Kilka podstawowych klauzul: OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy. Dodatkowo odpowiedzialności za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego. Na koniec warto dodać klauzulę kosztów ochrony prawnej.

Niebagatelną zaletą posiadania polisy OC jest fakt, że towarzystwo w którym podmiot zawarł ubezpieczenie, zawsze sprawdzi zasadność wypłaty odszkodowania. W momencie wpływu roszczenia do firmy nie ma potrzeby z automatu angażować prawnika, który ma potwierdzić lub oddalić naszą odpowiedzialność. Ubezpieczyciel działając w imieniu swoim, ale również w interesie przedsiębiorstwa przeprowadzi analizę odpowiedzialności i wycenę szkód.