NA PPK NIE STRACISZ – komentarz Grzegorza Waszkiewicza w kwietniowym wydaniu „My Company”

NA PPK NIE STRACISZ – w kwietniowym wydaniu magazynu My Company Polska komentuje Grzegorz Waszkiewicz Broker Ubezpieczeniowy

PPK nie jest zmianą systemu emerytalnego. Ma przede wszystkim stanowić dodatek do naszej emerytury. Wysokość tego dodatku w oczywisty sposób zależeć będzie od wysokości wynagrodzenia oraz liczby lat oszczędzania. Jednak spektakularną wartością jest fakt, że do przykładowych 80 zł własnych oszczędności drugie 80 zł dokłada Pracodawca i Państwo i to co miesiąc. Zatem z każdym miesiącem trwania w programie otrzymujemy dodatkowe kwoty do naszych oszczędności, z których będziemy korzystali na emeryturze.

Link do artykułu