Jak motywować za pomocą PPK

Jak motywować za pomocą PPK

1 stycznia rozpoczął się II etap wdrażania PPK. Na bazie doświadczenia z wdrożeń Pracowniczych Programów w kilkudziesięciu firmach, jakich dokonaliśmy w ostatnich miesiącach, podstawowym czynnikiem wpływającym na pozytywne podejście do programu, zarówno ze strony pracowników jak i pracodawców, jest dokładne zrozumienie zasad. Innymi słowy dostosowana komunikacja i edukacja.

Uważam, że właśnie brak edukacji spowodował 30-40 proc. poziom uczestnictwa w programie, jak i niski poziom wpłat dodatkowych, zarówno ze strony pracodawcy jak i pracowników. To, że zatrudnieni nie wykorzystują opcji dodatkowych, wydaje się zrozumiałe, ponieważ dopiero czas zweryfikuje efektywność funduszy i zwiększenie do nich zaufania. U pracodawców z kolei to obawa o budżet. W niniejszym artykule postawię jednak tezę – „to się opłaca”. PPK mogą być wykorzystane przez pracodawców do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Ustawa ustala bowiem minimalną wpłatę, jaką pracodawca jest zobowiązany odprowadzać na rzecz pracownika na poziomie 1,5 proc. wynagrodzenia brutto danej osoby. Zezwala jednakże na zwiększenie udziału pracodawcy do 4 proc.

GazetaMSP_01_2020
Link do artykułu