Grupowe ubezpieczenia zdrowotne dostępne również dla małych firm

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne dostępne również dla małych firm

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne do niedawna kojarzone były głównie ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Zorganizowana i liczebna grupa ma większą szansę uzyskać od ubezpieczyciela niższą cenę, niż gdy każdy pracownik ubezpiecza się indywidualnie. W ostatnim czasie zmieniło się jednak podejście firm ubezpieczeniowych w tym zakresie.

Wynika to głównie ze zmian zachodzących na rynku pracy. Do czynienia mamy bowiem z najniższą stopą bezrobocia od blisko 29 lat, w wyniku czego pracodawcy rywalizują ze sobą o młode talenty na rynku pracy. Sposobem na pozyskiwanie i utrzymywanie dobrych pracowników jest nie tylko podwyższenie wynagrodzenia, ale także oferowanie pozapłacowych benefitów.
Jednym z najbardziej cenionych przez pracowników dodatkiem jest grupowe ubezpieczenie zdrowotne i pakiety medyczne. Dla małych firm, ze względu na brak działu kadr, prostota i elastyczność takich programów jest niezwykle istotna. Wiele firm ubezpieczeniowych wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom, oferując takie ubezpieczenia dla przedsiębiorstw małych, już od 3 do 5 pracowników. Takie ubezpieczenie grupowe może objąć nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale też pracowników na umowie cywilnoprawnej, czy prowadzących własną działalność gospodarczą.

Korzyści dla pracodawcy

Dlaczego warto zapewnić naszym pracownikom dodatkowe świadczenia? W jaki sposób może się to okazać korzyścią dla pracodawcy? Zapewnienie dodatkowego ubezpieczenia czy też pakietu medycznego sprawia, że nasze przedsiębiorstwo ma przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

W czasach, w których Narodowy Fundusz Zdrowia często zawodzi, a najbliższy wolny termin do specjalisty jest odległy o kilka lat, dodatkowe świadczenia zdrowotne zapewniane przez pracodawcę są dla pracownika bardzo ważne.

gazetaMSP_09_2019>