Co pracodawca powinien wiedzieć o PPK w praktyce?

Co pracodawca powinien wiedzieć o PPK w praktyce?

Przybliżę w tym artykule kilka trudnych zagadnień, o których powinni wiedzieć pracodawcy decydując się na operatora PPK oraz gdy pracownicy zapytają o kwestię związane z wypłatą oszczędności po ich śmierci czy dotyczą osób uposażonych. Co powiedzieć gdy nawiążą do OFE i zapytają czy to jest to samo?

Zgodnie z ustawą prowadzenie PPK będą mogły zaproponować następujące instytucje finansowe:
1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
2. Powszechne Towarzystwa Emerytalne.
3. Zakład Ubezpieczeń.

Ustawa pozwala na wprowadzenie oferty z PPK wyłącznie instytucjom o odpowiedniej wysokości kapitału własnego, posiadającym nie mniej niż 3 lata doświadczenia w prowadzeniu produktów emerytalnych oraz takim, które w swojej ofercie mają fundusze zdefiniowanej daty.

Wybór instytucji finansowej do prowadzenia PPK jest w pewnym stopniu określony w ustawie o PPK przez konkretne czynniki, którymi ma się kierować pracodawca:

  • najlepiej pojęte interesy osób zatrudnionych,
  • doświadczenie instytucji finansowej,
  • efektywność instytucji finansowej,
  • warunki proponowane przez instytucję finansową.

Na co zwracać uwagę przy wyborze partnera PPK?

Podstawowe założenie, którym mają się kierować pracodawcy przy wyborze PPK to przede wszystkim najlepiej pojęty interes osób zatrudnionych, czyli poznanie zdania osób zatrudnionych na temat PPK podczas konsultacji. Owe konsultacje są kluczowe przy wyborze partnera, ważne by być do nich dobrze przygotowanym i znać słabe i mocne strony proponowanych podmiotów. Co istotne w pierwszej kolejności trzeba pracowników uświadomić co dla nich PPK oznacza, czemu nie powinni się go obawiać i jak Pracodawca pomoże im przejść przez proces wdrożenia.

O ile drugie kryterium – doświadczenie instytucji finansowych, może zostać zweryfikowane, przez minimalnie 3-letni okres działań w produktach emerytalnych (ten czas jest określony przez ustawodawcę), to należy pamiętać, że każda firma może wybrać z około 20 firm posiadających ofertę PPK, a ich doświadczenie może być bardzo zróżnicowane. Dobrze zatem skorzystać z wiedzy brokera ubezpieczeniowego, biegłego w tematyce PPK. Często piękny folder czy broszura towarzystwa nijak się ma do jego praktyki, mechanizmów obsługi, doświadczenia w zakresie współpracy z różnorodnymi podmiotami.

Trzeci czynnik przy wyborze partnera prowadzącego PPK to efektywność, czyli porównanie wyników finansowych osiąganych przez różne instytucje finansowe. 3-letnie doświadczenie instytucji w zakresie produktów emerytalnych może być prezentacją zdolności zarządzania finansami. Trzeba jednak zwrócić uwagę jakie czynniki wskazuje instytucja jako kluczowe. Należy przy tej analizie porównać te same wskaźniki u wszystkich podmiotów by mieć pełny obraz ich skuteczności.

Czwarty czynnik to warunki oferowane przez instytucję finansową, określające wysokość wynagrodzenia za zarządzanie aktywami gromadzonymi w PPK, które już w ustawie jest ograniczone do 0,5 proc. wartości aktywów + 0,1 proc. wartości aktywów premii za osiągnięcie wyników lepszych niż było to określone w statucie funduszu.

Ustawodawca nie określa dokładnie w jaki sposób podmiot zatrudniający ma porównywać czy zestawiać oferty instytucji finansowych. Pracodawca ma również dowolność w doborze dodatkowych kryteriów, dzięki którym oceni oferty, najważniejsze jest jednak, aby wciąż kierował się dobrem interesów pracowników. Przy dodatkowej ilości czynników, które mają zadecydować o podjęciu decyzji, proces wyboru odpowiedniej oferty, jest jednak bardzo czasochłonny. Odpowiednie przygotowanie firmy na wdrożenie PPK powinno obejmować:

  • ocenę porównawczą PPE czy PPK,
  • przygotowanie wewnętrzne organizacji do wdrożenia, pomoc w wyłonieniu reprezentacji załogi, przeszkolenie zespołu ds. zarządzania PPK,
  • analizę ofert oraz pomoc w wyborze odpowiedniej oferty instytucji finansowych dopuszczonych do ewidencji PPK z zastosowaniem kryteriów Ustawy o PPK, poprzez przygotowanie pisemnej rekomendacji,
  • pomoc w konsultacjach z przedstawicielami osób zatrudnionych,
  • poprowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników,
  • pomoc w zawieraniu umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

W każdym z tych aspektów można skorzystać z profesjonalnego wsparcia brokera ubezpieczeniowego, który w tej tematyce jest biegły bądź też wysłać swój team na stosowne szkolenie w tym zakresie.

Link do całego artykułu strona 18-20