BEZPIECZEŃSTWO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej 06/08-14.02.2020

BEZPIECZEŃSTWO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU –

artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej nr 06/ 08-14.02.2021 r.

Zarządy spółek zmagają się codziennie z ogromną odpowiedzialnością związaną z podejmowaniem strategicznych decyzji. Niestety oprócz tych wzniosłych celów proza życia operacyjnego nakłada na nich odpowiedzialność za zwykłe czynności zarządcze. Błędy lub zaniechania z nimi związane są bowiem zazwyczaj bardzo kosztowne dla członków zarządów, rad nadzorczych, prokurentów i dyrektorów generalnych. Skutkiem nieprawidłowego zachowania lub braku wymaganej reakcji mogą być roszczenia kierowane do członków władz firmy przez osoby poszkodowane (np. akcjonariuszy, udziałowców, kontrahentów, pracowników, wierzycieli, organy administracji publicznej, organy kontroli czy komorników). Oznacza to, że często nie na całej firmie, a na konkretnej osobie decyzyjnej będą ciążyć finansowe skutki takich roszczeń.
Czasem pod wpływem emocji, często przy sprawach pracowniczych, zarząd może popełnić błąd lub zaniedbanie. Innym razem, pismo od komornika w sprawie zajęcia pensji pracownika może nie doczekać się stosownej terminowej odpowiedzi. A to już pociągnie za sobą grzywnę. Czy zawiniła księgowość czy prezes? Komornik nie czeka, działa i nakłada karę, która szef musi zapłacić w własnej kieszeni. Można się odwołać, złożyć skargę, można zapłacić ale to wszystko kosztuje czas, pieniądze i emocje.
Aby zapewnić ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami błędów lub zaniechań w działaniach służbowych, doskonałym rozwiązaniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki tzw. (D&O).

Link do artykułu:

GU 06/08-14_02_2021