W 12 minut o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe
Podstawowe informacje o funkcjonowaniu PPK.
Gościem programu Kamili Biedrzyckiej był broker ubezpieczeniowy Grzegorz Waszkiewicz