UBEZPIECZENIE OC ZAWODOWEJ DLA BRANŻY INFORMATYCZNEJ – artykuł Beaty Pałaszewskiej w nowym wydaniu GU 31/08 do 9/08/20

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ DLA BRANŻY INFORMATYCZNEJ –

artykuł Beaty Pałaszewskiej w nowym wydaniu GU 31/08 do 9/08/20

Wraz z dynamicznym rozwojem branży IT pojawia się coraz więcej zagrożeń związanych z charakterem branży i wykonywanymi czynnościami. Ryzyko wystąpienia niekorzystnych sytuacji ponoszone jest przy każdym projekcie IT i jest ono nieodłącznym elementem prowadzonej działalności.

Należy zauważyć, że w branży IT mało prawdopodobne jest fizyczne zniszczenie mienia lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, z kolei nieodzownym jej elementem jest ryzyko związane z możliwością wystąpienia strat finansowych a kontrahentów w wyniku wykonanej pracy (np. błędnie napisanego kodu).

Wspomniane ryzyko można przenieść na ubezpieczyciela, zawierając dobrze skonstruowaną polisę odpowiedzialności zawodowej IT. W ramach ubezpieczenia OC zawodowego ochroną obejmowane są czynności zawodowe podejmowane w ramach ubezpieczonej działalności. Polisa taka chroni nasz biznes przed konsekwencjami błędów popełnianych w związku z wykonywaniem usług informatycznych.

GazetaUbezpieczeniowa_08_2020
Link do artykułu