UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH – artykuł Grzegorza Waszkiewicza specjalnie dla Gazety Ubezpieczeniowej w dodatku „Broker” 18-24 maj 2020 r.

Ubezpieczenie należności handlowych panaceum na niewypłacalność kontrahentów – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej w dodatku „Broker” 18-24 maj 2020 r.

Ubezpieczenie należności handlowych panaceum na niewypłacalność kontrahentów – na co zwrócić uwagę firmie przed i w czasie negocjacji z ubezpieczycielem.
Nierzetelni lub bankrutujący kontrahenci, opóźnione terminy płatności to narastający problem przedsiębiorstw zwłaszcza w obecnej sytuacji. Faktoring to nie jest jedyne rozwiązanie.
Brak płatności za towary i usługi dostarczane kontrahentom są jednym z najważniejszych powodów niewypłacalności przedsiębiorstw. Utrata należności odcina przedsiębiorstwu dostęp do gotówki i de facto uniemożliwia działalność. Ponosząc straty księgowe firma jest w stanie funkcjonować, ale bez bieżącej płynności finansowej wcześniej lub później upadnie.

Link do artykułu