UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW TO REALNA OSZCZĘDNOŚĆ – komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.


Ubezpieczenie floty pojazdów to realna oszczędność – komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.

Komentarz Grzegorz Waszkiewicza dla My Company.

Ubezpieczenie floty pojazdów to tak naprawdę jedna umowa z Towarzystwem, która pozwala płacić mniej za ubezpieczenia i zachować stabilne, gwarantowane ceny przez cały okres jej trwania. Szkoda jednego z flotowych pojazdów w danym roku umowy nie wpłynie na wzrost składki na kolejnym pojeździe firmy. Dzięki umowie generalnej mamy szanse nie tylko wyrównać okresy ubezpieczeniowe w wszystkich pojazdach ale jednocześnie dokładnie zaplanować budżet wydatków ubezpieczeniowych na cały rok, podzielić płatność na raty i nie martwic się niekontrolowanym ich wzrostem w efekcie zdarzeń losowych.

Umowy flotowe tworzone są już od 3 pojazdów choć korzyści wynikające ze skali widoczne są raczej od 5 aut. Wiadomo liczba pojazdów daje większe możliwości negocjacyjne. Mając jedną umowę w jednym towarzystwie nie musimy martwić się o każdy pojazd osobno. Wyrównując okresy ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów załatwiamy temat raz w roku i nie musimy martwić się o odnowienia czy negocjować za każdym razem składek indywidualnych.
WAŻNE: Umowa generalna ułatwia administrowanie firmowymi pojazdami. Pamiętajmy, że kupując do firmy od kogoś auto z polisą OC, polisa ta nie odnowi się automatycznie po jej wygaśnięciu a za brak OC, nawet kilku dniowe, nakładane się bardzo dotkliwe kary finansowe.

MyCompany_09_2021
Link do artykułu