UBEZPIECZENIE FLOT AUT I NIESPOTYKANY WZROST WARTOŚCI POJAZDÓW UŻYWANYCH – komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.


Ubezpieczenie flot aut i niespotykany wzrost wartości pojazdów używanych.

Komentarz Grzegorz Waszkiewicza dla My Company.

Zwykle na stabilnym rynku auta, które się starzej tracą na wartości. Od kilku miesięcy kiedy po pandemii zaczęło brakować nowych aut trend się odwrócił. Klienci rzucili się na pojazdy używane i przez to auta, które po pierwszym roku traciły na wartości, dziś ich wycena jest większa o 20% – 30% niż faktura zakupu z przed roku. Oczywiście wpływa to na koszt ubezpieczenia, która wynika z Sumy Ubezpieczenia, czyli bieżącej wartości pojazdu. Są oczywiście profesjonalne systemy wyliczające tę wartość po parametrach auta, jednak czerpią one dane z rynku a rynek zmienia się w tygodnia na tydzień więc ich wiarygodność spadła. Firma leasingowa musi zabezpieczyć swój kapitał zatem przymusza leasingobiorcę na samym początku do ubezpieczenia AC wg. wartość fakturowej, a w kolejnych latach wg. wspomnianych taryfikatorów. I tu pojawia się problem. Z punktu widzenia użytkownika i ubezpieczyciela ważne aby właściwie skalkulować wartość bowiem tylko odpowiednio wysokie odszkodowanie pozwoli na zakup kolejnego pojazdu lub pokrycie rzeczywistych kosztów naprawy. Bowiem oprócz samych aut rosną również stawki godzinowe w warsztatach i części zamienne. Co zatem robić?

MyCompany_09_2022
Link do artykułu