TREND NA FOTOWOLTAIKĘ – CO NALEŻY UBEZPIECZYĆ. Artykuł Grzegorza Waszkiewicza w październikowym wydaniu „Gazety MŚP”

Artykuł Grzegorza Waszkiewicza w październikowym wydaniu miesięcznika „Gazeta MŚP”

Boom na szukanie alternatywnego i tańszego źródła energii nadal trwa.
Mamy do czynienie zarówno z montażem instalacji dla indywidulnych gospodarstw domowych, jak i dla całych przemysłowych farm fotowoltaicznych. Zdobyć finansowanie to jedno a zabezpieczyć ryzyka ubezpieczeniem, aby nasza „mała elektrownia” działała, a biznes oparty na czerpaniu profitów z działania farmy nagle nie zbankrutował to drugie. Co należy zatem przemyśleć i ująć w biznesplanie myśląc o budowie komercyjnych instalacji. Każdy biznes należy uodpornić na nagłe i niespodziewane zdarzenia, ubezpieczając go, a koszty z tym związane z definicji uwzględnić w konstruowaniu inwestycji. Przedmiotem ubezpieczenia powinna być cała (farma) elektrownia fotowoltaiczna składająca się z paneli wraz z konstrukcją wsporczą, całym niezbędnym oprzyrządowaniem, ogrodzenie i ewentualny monitoring. Zalecany zakres ochrony w polisie powinien opierać się na tzw. „All Risks” czyli ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk z jasno zdefiniowanymi wyłączeniami i obejmować:

GazetaMSP_10_2020
Link do artykułu