Rezygnacja z PPK

Rezygnacja z PPK

Prezydent podpisał 19 listopada 2018 ustawę przyjętą przez Parlament na mocy, której od lipca 2019 roku pierwsze firmy będą zobowiązane wprowadzić w swoich organizacjach PPK. Pracownicy zostają, zgodnie z przepisami zapisani przez swojego pracodawcę i automatycznie kilka procent pensji, zarówno ze strony zatrudnionego, jak i zatrudniającego zostaje przelane na indywidualne konto oszczędnościowe. Pracownicy nie muszą dokładać żadnych starań, a system powszechnego oszczędzania i tak ich obejmie. Ale co zrobić w sytuacji, gdy nie chcemy uczestniczyć w PPK czy ustawodawca daje nam w ogóle taką możliwość?

Założenie jest takie, że przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne i każdy zapisany przez pracodawcę może zrezygnować z uczestnictwa i płacenia składek. Należy jednak mieć świadomość, że w takiej sytuacji nasz pracodawca też nie będzie za nas odprowadzał składek.

Rezygnacja z przystąpienia następuje na wniosek pracownika, który składa u pracodawcy stosowną deklarację w terminie 3 miesięcy od decyzji o wprowadzeniu PPK. Może również w każdym późniejszym momencie z programu wystąpić, pomimo że już składki były odprowadzane. Dział Kadr lub upoważniona osoba co miesiąc przekazuje zestawienie pracowników, którzy nie chcą przystąpić do PPK w firmie do instytucji finansowej prowadzącej program.

Warto tu wspomnieć, że rezygnacja z PPK jest na 4 lata, a po tym okresie ponownie jesteśmy zapisywani do programu i po raz kolejny musimy złożyć rezygnację. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z uczestnictwa na 4 lata, ponieważ zawsze do programu możemy dołączyć.

Z programu wyłączone są osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa będą stopniowo zgodnie z wyznaczonym przez ustawodawcę harmonogramem przystępować do PPK:

  • 1 lipca 2019: firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników
  • 1 stycznia 2020: firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników
  • 1 lipca 2020: firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników
  • 1 stycznia 2021: firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników

Przed podjęciem decyzji o rezygnacji warto zapoznać się z zasadami działania programu, z  korzyściami jakie niesie on dla pracownika oraz realnym kosztem miesięcznym, jaki będziemy ponosić. Dodatkowy zastrzyk gotówki na emeryturze może pozwolić na życie na niezmiennym poziomie lub realizację marzeń, na które wcześniej nie mieliśmy czasu i odkładaliśmy je na przyszłość. Koszt miesięczny jaki będziemy ponosić w trakcie kariery zawodowej to zaledwie kilka procent naszego wynagrodzenia.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl