Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK,

to nowy - dla pracodawców obowiązkowy, a dla pracowników dobrowolny i w pełni prywatny system gromadzenia oszczędności emerytalnych w ramach III filaru systemu emerytalnego. Jego wdrożenie planowane jest od 1 lipca 2019 do 1 stycznia 2021 roku. PPK mogą przynieść emerytom oszczędności od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.

 

PPK – dla kogo?

Do programu PPK automatycznie są zapisywane osoby w wieku poniżej 55 lat. Mają jednak prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu i tym samym rezygnacji z programu (opcja „opt out”). 

Osoby między 55 a 69 rokiem życia do programu mogą przystąpić dobrowolnie.

PPK są powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i Państwo. Dla pracodawców PPK jest obowiązkowy.

Z obowiązku utworzenia PPK mają być zwolnieni pracodawcy, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% i partycypacją na poziomie co najmniej 25% osób zatrudnionych.

PPK – najważniejsze korzyści

PPK stanowią uzupełnienie dla całkowicie dobrowolnych Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Pod wieloma względami PPK są ich udoskonaloną formą. Mają pomóc w poprawie struktury oszczędzania na emerytur Polaków.

PPK są z punktu widzenia pracodawcy tańsze, bo kosztują 1,5 proc. wynagrodzenia, a nie 3,5 proc. jak w przypadku PPE. 

PPK ma pomóc w efektywnym zarządzaniu finansami – udział w programie PPK nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych działań, a umożliwia efektywne zarządzanie finansami poprzez tworzenie długoterminowych i aktywnie inwestowanych oszczędności. Pracownik staje się inwestorem na rynku polskim i rynkach międzynarodowych za pośrednictwem wyspecjalizowanych i pobierających niskie opłaty funduszy.

PPK są dobrowolne i opłacalne – do każdej odłożonej przez pracownika złotówki, pracodawca co miesiąc odkłada drugą, a Państwo dodaje dopłatę roczną. Dzięki temu pracownik gromadzi dwukrotnie wyższą kwotę, która następnie jest inwestowana.

PPK to większe bezpieczeństwo Polaków – stanowi uzupełnienie emerytury. Zgromadzony kapitał na pracowniczym koncie PPK sprawi, że emeryci będą zamożniejsi.

Pracownik może zrezygnować z udziału w PPK w dowolnym momencie – konto pracownika w PPK jest w pełni prywatne. Zgromadzone na nim środki podlegają dziedziczeniu.

PPK – dlaczego warto

Podczas prac nad projektem ustawy o PPK przeanalizowano podobne systemy długoterminowego oszczędzania działające w innych państwach. Wybrano najlepsze praktyki, najbardziej efektywne mechanizmy i dostosowano je do polskich realiów. Osobiście brałem czynny udział w tworzeniu zapisów nowej ustawy.

 

Potrzebujesz wdrożenia PPK w swojej firmie?
Sprawdź ofertę!

 

Foto

Pomogę wdrożyć PPK w Twojej firmie!

Oferuję: - doradztwo w procesie podejmowania decyzji PPE vs. PPK,
• pomoc w wyborze podmiotu zarządzającego PPE lub PPK,
• wsparcie w procesie negocjacji ze stroną społeczną,
• szkolenia dla kadry zarządzającej oraz zespołu kadrowo-księgowego,
• szkolenia dla pracowników, wyjaśniające korzyści pracownicze oraz podatkowe.

Bazuję na wieloletnim doświadczeniu w procesach wdrożenia Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE ) w firmach, doskonale znam zagadnienia dotyczące konstrukcji umów, procesu rejestracji, oczekiwań pracowników oraz związków zawodowych.