Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne – PPE,

to forma zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Pierwsze zostały uruchomione w 1999 r. PPE są nieobowiązkowe. Pracodawca może, ale nie musi utworzyć PPE. Co więcej, nawet po jego utworzeniu, pracownicy nie są zobowiązani do niego przystąpić.

 

PPE – dla kogo?

PPE tworzony jest przez pracodawcę dla zatrudnianych przez niego pracowników.

Do PPE mogą przystąpić wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w wieku poniżej 70 lat i spełniający kryterium stażu pracy określonego w umowie zakładowej PPE. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem pieniędzmi. Wypłata tych oszczędności następuje po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu.

Pracodawca nie ma jednak obowiązku tworzenia PPE w swoim zakładzie pracy, a pracownik nie ma obowiązku uczestnictwa w programie. Zachętą do tworzenia PPE ma być zwolnienie z obowiązku tworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) tych pracodawców, którzy prowadzą PPE od co najmniej 6 miesięcy.

PPE – najważniejsze korzyści

PPE to najbardziej efektywna forma wynagrodzenia i zdecydowanie mniejsze obciążenie dla Twojej firmy niż „zwykła” podwyżka. Składka podstawowa jest wolna od kosztów ZUS, co oznacza, że 100% środków pracodawcy trafia do pracownika jako wynagrodzenie do opodatkowania.

PPE to najefektywniejszą (kosztowo i podatkowo) formę dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego – jako pracodawca masz wpływ  na sposób wydatkowania części wynagrodzenia (składki podstawowej).

PPE pozwoli Ci budować wizerunek firmy jako pracodawcy dbającego o przyszłość swoich pracowników, zapobiegać rotacji kadry i ułatwi pozyskiwanie nowych pracowników.

PPE to niższy podatek dochodowy – wszystkie koszty związane z oferowaniem PPE (w tym składka podstawowa) stanowią koszt uzyskania przychodu.

Zawsze masz prawo zmniejszyć poziom składki podstawowej lub wycofać się z oferowania PPE – w warunkach pogorszenia sytuacji finansowej.

PPE – czy warto

Pracodawcy prowadzący PPE, ze składką podstawową w wysokości minimum 3,5%, będą zwolnieni z obowiązku tworzenia PPK, które już od 2019 roku będą obowiązkowe u wszystkich przedsiębiorców, którzy w swoich firmach zatrudniają ponad 19 osób. Wybór obowiązującego w zakładzie programu emerytalnego należy do Ciebie. PPE daje większą swobodę niż PPK w ustalaniu wysokości oraz sposobu naliczana składek. Jest już dobrze znane i wypróbowane, a przy okazji daje możliwość podniesienia prestiżu firmy oraz budowania lepszych ofert pracy. Jednak PPK to najlepsze praktyki i najbardziej efektywne mechanizmy dostosowane do polskich realiów.

 

Foto

Pomogę Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy!

Oferuję:
• doradztwo w procesie podejmowania decyzji PPE vs. PPK,
• pomoc w wyborze podmiotu zarządzającego PPE lub PPK,
• wsparcie w procesie negocjacji ze stroną społeczną,
• szkolenia dla kadry zarządzającej oraz zespołu kadrowo-księgowego,
• szkolenia dla pracowników, wyjaśniające korzyści pracownicze oraz podatkowe.