PPK WCHODZI W DECYDUJĄCĄ FAZĘ. CZAS NA ŚREDNIE I MAŁE FIRMY – komentarz Grzegorza Waszkiewicza dla wrześniowego wydania “My Company”

PPK WCHODZI W DECYDUJĄCĄ FAZĘ. CZAS NA ŚREDNIE I MAŁE FIRMY – komentarz Grzegorza Waszkiewicza we wrześniowym wydaniu “My Company”

Druga połowa roku to dla dziesiątek tysięcy firm w Polsce czas na podjęcie ważnej decyzji. Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 249 pracowników mają tylko kilka miesięcy na wybór firmy zarządzającej PPK.

Wdrożenie PPK jest już obowiązkowe dla każdej firmy zatrudniającej co najmniej 20 osób. Nawet jeżeli zarządowi wydaje się, że wszyscy zrezygnują, to i tak musi wdrożyć PPK.  Ostatni termin na podpisanie umowy o zarządzanie z instytucją finansową PPK to 27.10.2020 r.

Czas gra więc na niekorzyść.

MyCompany_09_2020
Link do artykułu