PPK – ODLICZANIE DO 27 PAŹDZIERNIKA – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej nr 42/19-25.10.2020

PPK – ODLICZANIE DO 27 PAŹDZIERNIKA – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej nr 42/ 19-25.10.2020 r.

O północy 27 października 2020 r. minie ostateczny termin na podpisanie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową oferującą PPK. Nadchodzący tydzień to ostatnie dni, aby zgodnie z zapisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każda firma zatrudniająca co najmniej 20 osób (na 31/12/2019) wypełniła swój obowiązek i podpisała umowę, która umożliwi zatrudnionym osobom gromadzenie dodatkowych środków emerytalnych.

Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie przez brokera podsumowania wszystkich ofert PPK. Korzystając z doświadczenia z wdrożeń u dużych klientów I etapu, broker może pomóc płynnie wdrożyć PPK w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Link do artykułu:

GU 42/10 19-25_10_2020