PPK benefitem pracowniczym

PPK benefitem pracowniczym

Pracownicze Plany Kapitałowe to forma powszechnego programu oszczędnościowego, którym objęte są wszystkie osoby pracujące od 18 do 55 roku życia na mocy ustawy z 4 października 2018 r. Do końca 2019 roku pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 osób zdążą wprowadzić jeszcze PPE, które jest konkurencyjnym produktem do PPK i stanowi jego zamiennik w sektorze prywatnym.

Czy jeżeli ustawodawca nakłada na nas obowiązek oszczędzania, a pracodawca zapisuje pracowników automatycznie można spojrzeć na PPK jako na benefit pracowniczy? Czy można w obecnie dość ciężkiej dla pracodawców sytuacji na ryku pracy, nakłonić obecnych i potencjalnych pracowników do tego, iż dodatkowe potrącenia z pensji są dla nich korzystne? Zdecydowanie tak! Najważniejsza w tym zakresie wydaje się informacja o współfinansowaniu kapitału oszczędnościowego każdego zatrudnionego, tzn. nie tylko funkcjonuje potrącenie z jego pensji ale również pracodawca dokłada dodatkową składkę od siebie.

Prognozy przyszłych emerytur osób znajdujących się w wieku produkcyjnym nie są zbyt optymistyczne w związku z tym warto skłonić się do dodatkowej niewielkiej, ale comiesięcznej wpłaty na PPK. Każdy pracownik ze swojego wynagrodzenia brutto będzie musiał wpłacać 2%, może on zadeklarować wpłatę dodatkowych 2% w ramach programu oszczędzania. Pracodawca musi wpłacać na konto pracownika w PPK 1,5% i może on podnieść tę kwotę o dodatkowe 2,5%.

Przedsiębiorca będzie miał możliwość zróżnicowania składki dodatkowej (poza obligatoryjnym 1,5%) dla poszczególnych grup pracowników może zastosować kryterium stażu pracy, stanowisk lub konkretnych osiągnięć. W takim przypadku działy HR znajdą metodę odpowiednią do zastosowania w swojej firmie, by przekuć to na motywacyjny sukces.

W komunikacji z pracownikami lub naszymi kandydatami do pracy warto podkreślić, że zwiększenie wkładu firmy wpłynie realnie na wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie każdego zatrudnionego. Taka inwestycja dla pracodawców nie będzie zbyt dużym obciążeniem przy i tak już działającym programie, a pozwoli na docenienie i zmotywowanie zespołu.

Spojrzenie na PPK nie jak na kolejny obowiązek i obciążenie, ale jak na inwestycję i wsparcie naszych emerytur, pozwoli traktować go jako dodatek dla pracowników w firmach, które do niego przystąpią.
Odkładane w funduszu pieniądze po ukończeniu 60 roku życia zostaną stopniowo wypłacone, 25 % jednorazowo, a reszta będzie ratalnie wypłacana przez 10 lat, co na pewno zasili comiesięczny budżet przyszłych emerytów.

Obecnie przy wyborze pracodawcy zwracamy uwagę nie tylko na wynagrodzenie, ale też na opinie o firmie, współpracowników oraz coraz szersze pakiety benefitów. Często porównujemy PPK i PPE – dla tych którzy jeszcze mogą się zdecydować jako ciut atrakcyjniejsze rekomendujemy i pomożemy we wdrożeniu PPE. Gdy jednak zdecydujesz się na przystąpienie dopiero do obligatoryjnego PPK, zastanów się jak sprawić by wydane pieniądze cieszyły obie strony. Oczywisty jest fakt, że wielu pracodawców, którzy będą mieli wprowadzone i funkcjonujące PPK będzie postrzeganych jako bardziej wiarygodnych i solidnych.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl