POLISA „ALL RISKS” DLA INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNEJ – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej nr 47/23-29.11.2020

POLISA „ALL RISKS” DLA INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNEJ – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej nr 47/ 23-29.11.2020 r.

Mimo obaw co do przyszłości większości biznesów w obliczu narastającej pandemii są branże przeżywające niesamowity rozkwit. I nie chodzi o sektor farmaceutyczny czy prewencji i zabezpieczeń przed zakażeniem. Temat instalacji fotowoltaicznych pojawia się właściwie wszędzie a zatem jak każde wartościowe aktywo powinno się i ją ubezpieczyć.

Planowanie

Ważne aby kwestie tę przewidzieć już na początku planowania inwestycji. Wiele firm doradztwa finansowego zgłasza się do nas jako Brokerów Ubezpieczeniowych w imieniu swoich klientów, z prośbą o określenie szacunkowych kosztów ubezpieczenia farmy fotowoltaicznej. To bardzo słuszny kierunek bowiem większość z takowych inwestycji finansowana jest kredytem, który wymaga pełnego ubezpieczenia i cesji na rzecz Banku/kredytodawcy. Na cenę ubezpieczenia wpływa oprócz oczywistej wartości inwestycji, czyli sumy ubezpieczenia, ryzyko zaistnienia zdarzeń destrukcyjnych. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę i tak jak w zeszłej dekadzie wielu próbowało „developerki”, czyli chciało sprawdzić się i zainwestować w branży budowlanej tak dziś każdy kto na kawałek gruntu, wolnego dachu lub ściany, chce postawić elektrownię fotowoltaiczną. Oczywiście czas zweryfikuje ich oczekiwania, nie mniej jednak chcąc nie stracić należy zawsze ubezpieczyć swoją inwestycję.

Ile będzie kosztować takie ubezpieczenie?

To jest pierwsze pytanie analityka przygotowującego raport dla inwestora. Aby na nie odpowiedzieć musimy wiedzieć dokładnie, co będzie zawierała instalacja, szczegóły dotyczące:

  • Paneli fotowoltaicznych – są to elementy zbudowane z ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa to tak naprawdę półprzewodniki, w których pod wpływem promieni świetlnych zachodzi zjawisko przemieszczania się elektronów co powoduje powstanie prądu. Im większa powierzchnia robocza paneli tym większe natężenie prądu jesteśmy w stanie uzyskać.
  • Falownika fotowoltaicznego– jest to urządzenie, które odbiera prąd z paneli fotowoltaicznych i zmienia jego charakter ze stałego na zmienny. Urządzenie to bywa również nazywane inwerterem fotowoltaicznym.
  • Liczniki zużycia i produkcji energii – są to elementy, które informują ile system wyprodukował energii oraz ile tej energii zostało zużyte. Jeżeli zużycie będzie niższe od produkcji, tą nadwyżkę można sprzedać do lokalnego zakładu energetycznego, to w przypadku rozliczania  indywidualnego gospodarstwa.
  • Okablowanie – łączy wszystkie wymienione elementy instalacji fotowoltaicznej.
  • Akumulator z regulatorem ładowania – te elementy zapewniają ciągłość przesyłania energii elektrycznej, które inaczej nazywamy baterią fotowoltaiczną.
  • Ewentualna konstrukcja wsporcza.

Jaką moc będzie miała instalacja czyli po prostu ile energii będzie produkować?

Każda instalacja fotowoltaiczna ma inną wielkość oraz sprawność co powoduje, że możliwości produkcyjne prądu są inne. Trzeba wiedzieć, że za produkcję energii elektrycznej odpowiada też nasłonecznienie paneli fotowoltaicznych, najlepiej zatem jest kiedy panele są skierowane w kierunku południowym. Ważna jest też pora roku oraz temperatura. Na sprawność układu wpływają poszczególne ogniwa fotowoltaiczne. Trzeba wiec przewidzieć okresowe kontrole stanu instalacji, ponieważ defekt nawet jednego ogniwa może powodować spore straty.

Link do artykułu:

GU 47/11 23-295_11_2020