POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA- komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.


Poczucie bezpieczeństwa

Komentarz Grzegorz Waszkiewicza dla My Company.

Działy HR wciąż poszukują nowych wyróżników aby przyciągnąć do siebie Pracowników. Ostatnio już zwykłe ubezpieczenie zdrowotne nie wystarcza. Coraz część wdrażane są grupowe ubezpieczenia zdrowotne, które nie tylko mają zastąpić NFZ szybkością i jakością ale przed wszystkim uzupełnić świadczenia, które nie są dostępne w ramach finansowania ze środków publicznych. Innymi słowy za ca. 40 złotych miesięcznie od pracownika, w ramach komplementarnego ubezpieczenia zdrowotnego klient otrzymuje gwarancję finansowania terapii (z budżetem do 4 mln zł) przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii medycznych i preparatów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Obejmują one leki onkologiczne i nieonkologiczne, wyroby medyczne, (specjalistyczne protezy) urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Są one niestety w Polsce w całości nierefundowane ze środków publicznych, zatem nie dostępne przez NFZ. Pakiety takie oferowane np. przez firmę LAVEN są nowością na naszym rynku ale zapewne wkrótce staną się normą.

Inne benefitowe programy ubezpieczeniowe mają za zadanie z kolei zabezpieczyć wykonawców kontraktów B2B na wypadek utarty dochodu. Co do zasady ubezpieczyciel gwarantuje pomoc finansową w razie trwałej lub okresowej niezdolności do wykonywania pracy w wyniku wypadku lub choroby. Ubezpieczony będzie otrzymywał od ubezpieczyciela świadczenie w wysokości kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, nawet przez 2 lata

MyCompany_10_2022
Link do artykułu