JAK WESPRZEĆ SAMORZĄDOWCÓW I JEDNOSTKI CENTRALNE WE WDROŻENIACH – artykuł G.Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej nr 48/30.11-06.12.20

JAK WESPRZEĆ SAMORZĄDOWCÓW I JEDNOSTKI CENTRALNE WE WDROŻENIACH PPK –                             artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej nr 48/ 30.12.20-06.12.2020 r.

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021. Obejmie, bez względu na stan zatrudnienia wszystkie pozostałe firmy plus jednostki sektora finansów publicznych. Reżim ustawy to jedno a terminy zawarcia poszczególnych umów to drugie.

Terminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych to kolejno:

  • umowa o zarządzanie PPK – do 26 marca 2021
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 kwietnia 2021

Natomiast dla pozostałych pomiotów terminy zawarcia umów są następujące:

  • umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021

Dla firm cały proces informacyjno-wdrożeniowy został już w dużej mierze przećwiczony w poprzednich etapach. Pierwsze wpłaty dotyczące etapu 2 i 3 czyli firm zatrudniających  w przedziale 20-249 osób pojawią się do 15 grudnia. I to koniec grudnia i początek stycznia będzie czasem podsumowań. Dziś przygotowując się do 4 etapu musimy skupić się nie tyle  na mikro firmach, które dostaną wsparcie od swoich biur rachunkowych ile na sektorze finansów publicznych bo to dla nich nowość i mają wiele uzasadnionych pytań.

Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Największym wyzwaniem dla wspierających wdrożenia PPK, takich jak m. in. agenci i brokerze będą jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie (stan na 01.01.2020) Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiatów  i 2 477 gmin (302 miejskich w tym 66 miast na prawach powiatu, 642 miejsko-wiejskich oraz 1 533 wiejskich). Wszędzie tam są: szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki kultury, urzędy miejskie, gminne, starostwa, muzea. Do tego należy dodać jednostki centralne takie jak: Ministerstwa; Główne: Inspektoraty, Biura, Urzędy; Agencje Rządowe; Uczelnie. Wiadomo, że są to również klienci pośredników ubezpieczeniowych a zatem to do nich są kierowane pytania dotyczące wdrożeń PPK. Dla tego rodzaju podmiotów pierwszym problemem są kwestie związane z procedurą zamówień publicznych? Jak wdrożyć PPK na czas i z poszanowaniem zapisów wszystkich ustaw. Doświadczonych w PPK ekspertów jest jednak niewielu.

W niniejszym opracowaniu w dostępny sposób podejmę się komentarza najczęstszych pytań tych jednostek. Odpowiedzi oparte są na  publikacjach PFR  Portal PPK uzgodnionych z Ministerstwem Finansów i Urzędem Zamówień Publicznych.

Link do artykułu:

GU 48/30-11–06-12-2020