Na co zwracać uwagę przy wyborze partnera PPK?


Zgodnie z ustawą prowadzenie PPK będą mogły zaproponować następujące instytucje finansowe:
1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
2. Powszechne Towarzystwa Emerytalne
3. Zakład Ubezpieczeń

Ustawa pozwala na wprowadzenie oferty z PPK wyłącznie instytucjom o odpowiedniej wysokości kapitału własnego, posiadające nie mniej niż 3 lata doświadczenia w prowadzeniu produktów emerytalnych oraz w posiadają w swojej ofercie fundusze zdefiniowanej daty.

Wybór instytucji finansowej do prowadzenia PPK jest w pewnym stopniu określony w ustawie o PPK przez konkretne czynniki, którymi ma się kierować pracodawca:

  • najlepiej pojęte interesy osób zatrudnionych
  • doświadczenie instytucji finansowej
  • efektywność instytucji finansowej
  • warunki proponowane przez instytucję finansową.

Podstawowe założenie, którym mają się kierować pracodawcy przy wyborze PPK to przede wszystkim najlepiej pojęty interes osób zatrudnionych, czyli poznanie zdania osób zatrudnionych na temat PPK podczas konsultacji.

O ile drugie kryterium- doświadczenie instytucji finansowych, może zostać poniekąd zweryfikowane, przez minimalnie 3-letni okres doświadczenia w produktach emerytalnych, określony przez ustawodawcę, to należy pamiętać, że każda firma może wybrać z około 20 firm posiadających ofertę PPK, a ich doświadczenie może być bardzo zróżnicowane. Przydaje się tu zatem pomoc brokera, dobrze zorientowanego w rynku instytucji finansowych.

Trzeci czynnik–efektywność, czyli porównanie wyników finansowych, osiąganych przez różne instytucje finansowe. 3-letnie doświadczenie instytucji w zakresie produktów emerytalnych może być prezentacją zdolności zarządzania finansami. Zwrócić należy jednak uwagę, jakie wskaźniki instytucje uznają za kluczowe i porównać te same u proponowanych podmiotów. W tym temacie również nie należy stronić od doświadczenia brokera ubezpieczeniowego.

Czwarty czynnik to warunki oferowane przez instytucję finansową, określające wysokość wynagrodzenia za zarządzanie aktywami gromadzonymi w PPK- które już w ustawie jest ograniczone do 0,5% wartości aktywów + 0,1% wartości aktywów premii za osiągnięcie wyników lepszych niż było to określone w statucie funduszu.

Ustawodawca nie określa dokładnie w jaki sposób podmiot zatrudniający ma porównywać, czy zestawiać oferty instytucji finansowych. Pracodawca ma również dowolność w doborze dodatkowych kryteriów, dzięki którym oceni oferty, najważniejsze jest jednak, aby wciąż kierował się dobrem interesów pracowników. Przy dodatkowej ilości czynników, które mają zadecydować o podjęciu decyzji, proces wyboru odpowiedniej oferty, jest jednak bardzo czasochłonny. Odpowiednie przygotowanie firmy na wdrożenie PPK powinno obejmować:

  • ocenę porównawczą PPE czy PPK,
  • przygotowanie wewnętrzne organizacji do wdrożenia, pomoc w wyłonieniu reprezentacji załogi, przeszkolenie zespołu ds. zarządzania PPK,
  • analizę ofert oraz pomoc w wyborze odpowiedniej oferty instytucji finansowych dopuszczonych do ewidencji PPK z zastosowaniem kryteriów Ustawy o PPK, poprzez przygotowanie pisemnej rekomendacji,
  • pomoc w konsultacjach z przedstawicielami osób zatrudnionych,
  • poprowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników,
  • pomoc w zawieraniu umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Skontaktuj się z nami!

W przypadku gdybyście Państwo potrzebowali wsparcia w powyższej tematyce, nie wahajcie się do nas napisać lub dzwonić. Służymy pomocą zarówno przy wyborze instytucji finansowej, jak również przy wdrożeniu, przeprowadzamy także stosowne szkolenia w tej tematyce. Najbliższe z nich już w Bydgoszczy 15.05.2019, zapraszamy do kontaktu.

tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl