Koszty wyceny niezależnego biegłego oceniającego wysokość szkody, powinny być zwrócone poszkodowanemu przez ubezpieczyciela.

Koszty wyceny niezależnego biegłego oceniającego wysokość szkody, powinny być zwrócone poszkodowanemu przez ubezpieczyciela.

Analiza i komentarz orzeczenia Sądu Najwyższego.

Gościem Superstacji był broker ubezpieczeniowy Grzegorz Waszkiewicz