Kim jest broker ubezpieczeniowy

Różnica między brokerem ubezpieczeniowym, a agentem.

Agent i broker ubezpieczeniowy są pośrednikami ubezpieczeniowymi. Podstawowa różnica wynika jednak z odpowiedzialności oraz zakresu możliwych czynności jakie może podejmować agent lub broker. Kluczowa różnica wynika z całkowitej i surowo przestrzeganej niezależności brokera od zakładu ubezpieczeniowego. Agent działa wprost na rzecz i w imieniu ubezpieczyciela. Broker jest pełnomocnikiem klienta i działa wyłączenie na jego rzecz. Agent sprzedaje gotowe produkty ubezpieczeniowe, które może czerpać od wielu ubezpieczycieli.  

Nie może ich jednak modyfikować pod kątem specyfiki branży i wynikających z tego różnych ryzyk u konkretnego klienta. Zwykle agent ograniczony jest też maksymalną kwotą sumy ubezpieczeniowej jaką może zaoferować klientowi.

Broker ubezpieczeniowy dysponując pełnomocnictwem od klienta poszukuje takiego dostawcy ubezpieczenia, który zaoferuje pełne pokrycie ryzyk na sumy ubezpieczenia, które będą wynikać ze specyfiki klienta a nie pośrednika.  Broker poznając dobrze klienta i jego profil działalności może zażądać od ubezpieczyciela dodania w polisie specjalnych klauzul które mogą mieć znaczenie w momencie zaistnienia szkody. Może domagać się ograniczenia udziałów własnych w polisie. Wysokość tzw. franszyz ma olbrzymi wpływ na wysokość składki dlatego warto omówić to z klientem i w zależności od ryzyka zwiększyć lub zmniejszyć ich wartości określając je kwotowo lub procentowo. Znajomość rynku ubezpieczeniowego i doświadczenie w szkodach brokera powoduje, że może wykorzystać swoją wiedzę podczas negocjacji ostatecznych cen oferowanych przez ubezpieczycieli polis. Efekty współpracy z brokerem widać najlepiej w momencie pojawienia się szkód. To właśnie broker powinien być powiadamiany przez klienta o szkodach w jego zakładzie czy roszczeniach do niego kierowanych. Mając rozeznanie w zakresach ubezpieczenia i procedurach , może płynnie i sprawnie przeprowadzić proces odszkodowawczy na rzecz swojego klienta. Od zgłoszenia szkody po nadzór nad terminami wypłat należnych świadczeń. Warto dodać że Agent nie ma prawa do zgłaszania szkód na rzecz klienta ani nadzoru nad procesem odszkodowawczym.

Koszt obsługi brokera ubezpieczeniowego?

To najczęstsze pytanie na które jest prosta odpowiedź. Współpraca z brokerem nie wiąże się z obciążeniami finansowymi po stronie klienta. Klient opłaca składkę za polisy wynikające z rekomendacji brokerskiej. Dopiero ta składka jest podstawą do prowizji jaką Broker otrzymuje już od towarzystwa ubezpieczeniowego. Wysokość prowizji jest jednolita u ubezpieczycieli więc nie jest czynnikiem wywierającym jakikolwiek wpływ na brokera.   

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Czy trudno jest zostać brokerem ubezpieczeniowym? Odpowiedź zawarta jest w liczbach.
W Polsce mamy około 100 000  pośredników ubezpieczeniowych. Brokerów aktywnie działających jest tylko kilkuset. Aby zostać brokerem trzeba zdać specjalnych egzamin przed komisją państwową. Wiedza obejmuje zakres nie tylko wszystkich możliwych produktów ubezpieczeniowych, ale przepisów prawa zawartych w kilkunastu ustawach i rozporządzeniach. Broker musi na bieżąco doskonalić swoją wiedzę nie tylko prawną ale i gospodarcza monitorując stabilność finansową ubezpieczycieli, aby w odpowiedzialny sposób lokować w nich ryzyka swoich klientów. 

Dla kogo usługi brokera są rekomendowane?

Usługi brokera najczęściej kierowane są do firm sektora Małych, Średnich,  Dużych i Bardzo Dużych Przedsiębiorstw. Firmy produkcyjne lub usługowe, zatrudniające  już co najmniej kilkunastu pracowników, mogą mieć do czynienie z ubezpieczeniami nie tylko raz w roku w momencie zawierania polis ale  znacznie częściej z racji szkód wyrządzonych im lub przez nie. Dlatego konsultacje z brokerem są czymś naturalnym dla każdego przedsiębiorstwa. Są firmy mające wielu pracowników i niewiele własnego majątku. Tu ważne są polisy OC i programy ubezpieczeń grupowych. Jeżeli jest odwrotnie, należy skupić się na polisach majątkowych mających zabezpieczyć ciągłość biznesu po szkodzie. Czas aby przedsiębiorcy zdali sobie sprawę że można zamienić trudne do określenia straty i roszczenia na skalkulowaną i pewną składkę. Dlatego też staramy się jako brokerzy zapewnić bezpieczeństwo w biznesie oferując swoją wiedzę i doświadczenie.