Jak zdobyć wiedzę o PPK – O lokalnych konferencjach – PPK od ogółu do szczegółu

PPK- lokalne konferencje.

Rok 2020 to wyzwanie wdrożeniowe PPK dla zarządzających i kadr w każdej firmie. Od 1 stycznia muszą się tym zająć firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników a od 1 lipca powyżej 20 pracowników. Wiele z tych firm ma kadry i księgowość prowadzone przez zewnętrzne podmioty. I to właśnie do nich, dyrektor kieruje zapytanie, aby zajęły się i tym problemem.

Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie procesu wyboru ciąży wciąż na pracodawcy i opiera się na konsultacjach z zatrudnionymi.

Coraz bardziej efektywnym sposobem zdobywania praktycznej wiedzy o PPK są zatem lokalnie organizowane konferencje. Chodzi już nie tylko o wielkie miasta a głównie o Polskę powiatową. II i III tura wdrożeń PPK odbędzie się właśnie w średniej wielkości miejscowościach, do których indywidualnie nie każdy przedstawiciel instytucji finansowej z PPK będzie miał szansę i czas dojechać.
Do czynienia mamy z trzema rodzajami takich szkoleń i konferencji, które mogą odbywać się niezależnie lub być częścią parodniowych zjazdów.

Szkoleniowcy PFR

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) jako firma odpowiedzialna za wdrożenie ustawy PPK w Polsce stworzyło specjalnie dedykowany zespół szkoleniowców zrzeszonych w spółce PFR Portal PPK. Zapraszani jeżdżą po całej Polsce i na bezpłatnych spotkaniach opowiadają o zasadach funkcjonowania ustawy o PPK. W sposób szczegółowy omawiają jej zapisy i odpowiadają na pytania pracodawców i pracowników w zakresie obowiązującycht przepisów i ich interpretacji. Jednak będąc instytucją Państwową opłacaną z wpłat od firm oferujących PPK, nie mogą, a wręcz nie powinni w żaden sposób doradzać w wyborze konkretnego PPK, ani firmować któregokolwiek z nich.

Link do artykułu

GazetaMSP_02_2020